У девет области просечне плате преко 100.000 динара

НОВИ САД: Просечна зарада запослених у Србији је првог месеца ове године, по подацима Републичког завода за статистику, била 63.109 динара и у односу на зараду из месеца који му је претходио била је мања за 2.983 динара.
kancelarija kompjuteri
Фото: pixabay.com

И медијална зарада, коју заправо зарађује око половине укупно запослених, у јануару је била нижа него последњег месеца прошле године, а у коверти је било 676 динара мање. Тако је у односу на прошлогодишњи децембар, када је у готово свим делатностима у коверти било више новца него у месецу који му је претходио, у јануару коверта била тања.

Од укупно 19 делатности за које РЗС објављује податке, првог месеца ове године просечна зарада је у шест била виша од просека у републици, у 13 мања, а плата виша од 100.000 динара исплаћена је у две делатности. Разлика између највише и најниже зараде по делатностима је у јануару била 91.210 динара - или скоро једна и по просечна плата. Износ који је тог месеца раздвојио највишу и најнижу зараду по областима био је чак 140.507 динара, а то је више од од две просечне зараде, односно нешто мало мање од три медијалне. 

Као и неколико месеци уназад, и у јануару је највиша просечна зарада исплаћена у делатности информисања и комуникације - 129.996 динара, а у односу на лањски децембар у коверти је било било око 5.000 динара мање. Више од 100.000 динара у јануару су, у просеку, зарадили још само запослени у финансијским делатностима и делатности осигурања -102.821 динар, а и њихове коверте биле су тање за око 5.000 динара.


У пет области  мање од 40.000 динара

На почетку ове године коверте оних који зарађују најмање и даље су најтање. У неколико области зараде су у јануару биле мање од 40.000 динара, а тај износ није достигнут у пет области - у три је су биле мање од 37.000 динара, у једној нешто мало више, а у једној је просечна зарада била виша од 38.000 динара.

Најмање новца у јануару зарадили су запослени области остале личне услужне делатности - 36.353 динара, а то је око 300 динара мање него месец дана раније. За њима следе зараде запослених у области припреме и послуживања хране који су у јануару зарадили 36.602 динара, што је повећање од око 120 динара у односу прошлогодишњи децембар, а просечне јануарске зараде у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације биле су готово у динар исте као и месец дана раније - 36.980 динара.

У области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја плате су склизнуле за око 1.000 динара и зауставиле се на износу од 37.250 динара, а запослени у области поправка рачунара и предмета за личну употребу у домаћинству у јануару су зарадили, у просеку, 38.730 динара.


И када је реч о зарадама оних који зарађују најмање, у јануарској коверти је, у просеку, такође било мање новца него месец дана раније. Ипак, најнижа јануарска просечна нето зарада коју су зарадили запоселни у делатности услуге смештаја и исхране била је за око 200 динара виша него месец дана раније и  достигла је износ од 38.786 динара. Међутим, то није резултирало променом на боље за оне који раде у овој делатности јер је она и даље једина у којој је зарада била испод 40.000 динара. Прва после ње је просечна плата запослених у осталим услужним делатностима која је у јануару била 47.050 динара, што је за око 2.500 динара мање него у децембру прошле године, па је и ова делатност на истом месту као и месец дана раније јер просечна зарада није прескочила 50.000 динара, што је и даље држи е је усамљеном на тој позицији.

Првог месеца ове године просечне зараде више од 100.000 динара исплаћене су у девет области. Прво место по висини зараде и даље држе запослени у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима 177.109 динара. Након њих су плате запослених у ваздушном саобаћају који с у јануару, у просеку, зарадили 138.634 динара. Запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса у јануару су зарадили 130.186 динара, у области научно истраживање и развој - 124.488, а у области услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима - 115.099 динара. Запоселни у области финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова у јануару су, у просеку, зарадили 114.970 динара, проиозводњи кокса и деривата нафте - 113.964 динара. Зараде запослених у области управљачке делатности; саветовање у вези с управљањем у јануару су биле 104.939 динара, а у проиозводњи основних фармацеустских производа и препарата - 101.330 динара.  

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5754
Најновије вести