ПОРЕСКА УПРАВА Пољопривредницима стижу решења за доприносе

Пореска управа је саопштила је да је у току уручење решења за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2020. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа.
oranje Foto: Dnevnik.rs/S. Šušnjević
Фото: Dnevnik.rs

Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти, а на решењу је назначен датум предаје пошти.Месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољопривреднике износи 25.801 динар, а годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољопривреднике 309.612 динара.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање је 25,5 одсто, док је стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање 10,3 одсто.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2020. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења за плаћање).

Привремене тромесечне аконтације у 2021. години, почев од прве која доспева 15.02.2021. године, уплаћују се са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП опредељен за уплату обавеза за 2021. годину и који је приказан у самом решењу.

Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2020. годину, односно 2021. годину, поступају у складу са наведеним упутствима како би уплате биле исправно прокњижене.

        Е. Д.

EUR/RSD 117.0614
Најновије вести