„Дневник” открива: Шта доноси нови Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења

Министарство унутрашњих послова донело је нови Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења, који прописује начин рада службеника и редара у вршењу редарске службе на јавним скуповима, а ступио је на снагу 1. септембра.
obezbedjenje, pixabay
Фото: pixabay.com

Новина у Правилнику је прецизно и јасно дефинисање рада редарске службе током јавних догађаја и манифестација.

У Правилнику се наводи да служба обезбеђења или редар приликом обављања послова приватног обезбеђења и редарске службе може применити овлашћења у штићеном простору, на начин прописан законом и новим Правилником, а примена овлашћења не сме изазвати штетне последице веће од оних које би наступиле да их служба обезбеђења или редар нису применили.

По новим решењима, сужбеник обезбеђења или редар ће, у сваком конкретном случају, проценити да ли може применити овлашћење на безбедан начин, односно без угрожавања своје безбедности и безбедности других лица.

„Ако службеник обезбеђења или редар процени да овлашћењане може да примени на безбедан начин, о томе без одлагања обавештава Контролни центар или лице које руководи редарском службом за време одржавања јавног скупа”, наводи се у новом Правилнику, и додаје да се пре примене овлашћења, службеник обезбеђења или редар представља и упозорава лице да ће применити овлашћење, осим ако би могло угрозити безбедност службеника обезбеђења, редара или другог лица.


Задржавање до доласка полиције

Службеник обезбеђења или редар, ако су испуњени законом прописани услови за задржавање лица, може задржати лице у простору штићеног објекта до доласка полиције. У току задржавања, задржано лице мора да буде под непосредним физичким надзором службеника обезбеђења или редара, ради спречавања лица да својим понашањем или пропуштањем дужне радње угрози своју безбедност или безбедност других лица, изазове оштећење или уништење имовине или проузрокује штету другом законом штићеном објекту.


Једна од највећих новина новог Правилника свакако је употреба гасног спреја, а службеник обезбеђења мора бити обучен за правилно руковање.

Пре употребе гасног спреја, упозорава се издавањем наређења: „Стој, обезбеђење, употребићу спреј!”. Правилником и законом је дефинисано у којим случајевима радник обезбеђења може употребити гасни спреј. Уколико дође до нереда или угрожавања безбедности штићеног објекта, односно ако је угрожена безбедност људи, стичу се услови за употребу силе па и спреја. У Правилнику се, такође, наводи да ће након употребе гасног спреја сужбеник обезбеђења пружити лицу потребну помоћ.

Када је реч о приватном обезбеђењу с ватреним оружјем, оно се по правилу се ангажује при транспорту новца, а у Правилнику је изричито одређено када и како се ватрено оружје употребљава.

Правилником је прописано да се пре употребе ватреног оружја упозорава на начи прописан законом, а након упозорења, службеник обезбеђења пуни ватрено оружје и доводи га у положај за употребу, усмеравајући га у правцу лица против ког ће употребити ватрено оружје. Наглашено је да се ватрено оружје усмерава према невиталним деловима тела.

„За време док је оружје спремно за употребу, службеник обезбеђења не сме да га усмерава према другим лицима, а по престанку услова за употребу, дужан је да без одлагања отружје испразни, укочи и одложи у футролу. Пре употребе ватреног оружја потив лица, службеник обезбеђења може, ради упозорења лица, испалити један пројектил у ваздух, ако тиме не угрожава живот других лица”, стоји у новом Правилнику о начину примене овлашћења службеника обезбеђења.

Службеник обезбеђења неће употребити ватрено оружје када су испуњени услови за његову употребу прописану законом, ако би тиме угрозио живот других лица.

Како је раније рекао секретар Удружења Привредне коморе Србије за приватно обезбеђење Александар Недић, тренутно у Србији постоји више од 400 лиценцираних правних лица који имају лиценце издате од МУП-а.

– Они поседују више од 800 лиценци за обављање тих послова, с тим што једна фирма може имати више лиценци – рекао је Недић, и додао да те фирме имају више од 35.000 запослених на тим пословима, а да је просек плата у том сектору између 30.000 и 35.000 динара.     

Д. Николић

EUR/RSD 117.3374
Најновије вести