За лажне газде казна до два милиона динара

НОВИ САД: Стварни власници фирми у Србији који још увек нису евидентирали податке о стварном власништву у Централну евиденцију Агенције за привредне регистре имају рок да то учине најкасније до 31. јануара наредне године.
menadzeri
Фото: pixabay.com

АПР има обавезу да проверава да ли су регистровани власници евидентирали податке о стварном власништву и да након истека предвиђеног рока предузме даље кораке.

То је једна од измена Закона о централној евиденцији стварних власника, усвојеног прошле године, које предвиђа Предлог закона о изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника који је Влада Србије упутила посланицима Скупштине Србије на усвајање. Централна евиденција стварних власника почела је рад 31. децембра 2018. године и до краја осмог месеца ове године 82 одсто привредних друштава пријавило је стварне власнике, док остали то нису учинили.

Закон о централној евиденцији стварних власника, као законски акт од нарочитог значаја за унапређење постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирање тероризма и усаглашавања домаћег законодавства са свим међународним стандардима у тој области, мора се ближе уредити у погледу контроле евидентирања података, њихове истинитости и тачности, као и дати овлашћење за подношење захтева за покретање прекшајног поступка.


Ефикаснији надзор

Поменутим изменама и допунама треба да се обезбеди ефикаснији рад и деловање државних органа који надзиру евиденцију стварних власника. Истовремено се обезбеђује и ефикаснији надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране обвезника и других органа.


Тако ће убудуће АПР имати обавезу да проверава да ли је регистровани субјекат евидентирао податке о стварном власнику у Централну евиденцију у року од 15 дана од оснивања. АПР-у се даје и овлашћење да подноси захтев за покретање прекрашајног поступка против власника који се не евидентира у Централну евиденцију у законском року.   Право на проверу евиденције стварног власника има и Народна банка Србије, која такође може покренути поступак против правног лица које обавља мењачке послове, а да се није уписало у евиденцију.

Изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника предлаже се новчана казна од 500.000 до 2.000.000 динара за прекршај за правно лице које не евидентира податак о стварном власнику у року од 15 дана од дана оснивања, као и за регистроване субјекте који у Централну евиденцију унесу нетачне податке, тачне и ажурне податке и документе на основу којих је то учињено. Такође, предложено је да се и одговорно лице у правном субјекту прекршајно казни новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести