УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ПРИРУЧНИКОМ ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ

Рурални туризам представља важан сегмент туристичке индустрије који доноси користи како локалном становништву, тако и посетиоцима, истовремено промовишући одрживи развој, очување културне баштине и заштиту природних ресурса.
3
Фото: vojvodina.travel

Још увек не постоји општеприхваћена дефиниција руралног, агротуризма и сеоског туризма. Свакако најшири термин је рурални туризам, док је најужи термин агротуризам. Често коришћена дефиниција прихваћена у Европској Унији јесте да рурални туризам представља облик туризма који обухвата све туристичке активности у руралним подручјима. Сеоски туризам је ужи појам од руралног туризма и најчешће је употребљаван термин у туризму, односно привреди у Србији. Сеоски туризам је везан за сеоски амбијент и његову околину, као и све активности које се одвијају у њој (гастрономију, пољопривреду, фолклор, манифестације, етнологију и остале привредне и предузетничке активности). Агротуризам је термин који је настао у Италији и он означава туризам на пољопривредном газдинству. Сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, исхране или само исхране и пића, који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа.

Рурални туризам је мост који спаја прошлост и будућност. Он чува традицију кроз приче и обичаје које се преносе са колена на колено, истовремено отварајући врата иновацијама и одрживом развоју. Ова врста туризма доприноси оснаживању руралних заједница, чувајући њихов локални идентитет и доприносећи економском просперитету. Развојем руралног туризма, дестинације могу диверсификовати своју туристичку понуду и привући посетиоце који траже аутентична искуства и јединствене доживљаје. Ово би свакако утицало на смањење сезоналности и допринело избалансираној туристичкој потражњи током целе године. Значај руралног туризма за локалне заједнице је многострук, у смислу њиховог социокултурног, еколошког и образовног развоја, док развој руралног туризма има утицај на заустављање миграција према градовима. Како би становништво руралних подручја остварило бољи животни стандард, а туристи садржајнији одмор, неопходно је међусобно повезивање и координација свих интересних група у коришћењу природних, људских и финансијских ресурса.

За унапређење руралног туризма, велики значај има промоција. Туристичка организација Војводине активно ради на промоцији руралног туризма, како у земљи тако и у иностранству, користећи бројне канале комуникације са потенцијалним туристима. Туристичка организација Војводине промовише рурални туризам приликом учешћа на међународним сајмовима туризма, затим у оквиру манифестације “Дани Војводине”, где сеоска домаћинства, салаши имају прилику да представе своју понуду у директном контакту са потенцијалним посетиоцима. У оквиру штампаних промо материјала руралном туризму је посвећена велика пажња. Такође на сајту Туристичке организације Војводине налазе се информације о руралном туризму Војводине, почевши од података о салашима, сеоским домаћинствима, као и бројним додатним садржајима у руралним срединама.  На друштвеним мрежама Туристичке организације Војводине пратиоци се између осталог могу упознати са туристичким садржајима у сеоским срединама. Још један вид промоције туристичких дестинација који је реализован у претходном периоду су промо туре за медије. Наведене промо туре су биле усмерене ка домаћим туристима, што је довело до знатног повећања броја долазака и ноћења домаћих туриста, како у руралним средима, тако и у осталим туристичким дестинацијама Војводине. 

У циљу приближавања бенефита сеоског туризма широј популацији, односно садашњим и будућим пружаоцима услуга у тој области Туристичка организација Војводине је ове године ажурирала Приручник  за рурални туризам, где су концизно наведени сви кораци које је потребно предузети како би се започео процес бављења сеоским туризмом. Приручник је намењен свима који започињу бизнис у сеоском или руралном туризму и онима који желе да унапреде своје пословање, угосте туристе на имању и на тај начин промовишу богато наслеђе Војводине. Дакле, на једном месту ћете се упознати са основним појмовима у руралном туризму, законским оквиром и одређеним правилницима, али такође и из којих извора је могуће финансирати ваш бизнис, како да најбоље уредите своје домаћинство, пласирате своје производе и промовишете вашу целокупну понуду.

Приручник за Рурални туризам можете преузети на следећем линку.

(Промо)

EUR/RSD 117.1109
Најновије вести