Стижу долари за Фрушкогорски коридор

Скупштина Србије потврдила је на последњој седници Уговор о зајму за кредит за изградњу брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума, „Фрушкогорски коридор” вредан 608.384.610 долара, који су 26. јануара потписали Владе Србије и кинеска Експорт-Импорт банка.
4
Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

Тим новцем покриће се 85 посто вредности пројекта по Комерцијалном уговору, док ће држава Србија обезбедити осталих 15 процената, што је 107.361.990 долара. Уговорена цена за израду пројектно--техничке документације, извођење радова и испоруку добара према комерцијалном уговору износи 715.746.600 долара.

Рок доспећа кредита је 20 година укључујући и период почека од пет година, док је период отплате главнице 15 година у 30 полугодишњих рата које доспевају 15. маја и 15. новембра сваке године. Период  расположивости кредита је пет година, уз могућност продужетка, а годишња каматна стоп је фиксна и износи до три одсто годишње. Извођач радова по уговору је компанија China Road and Bridge Corporation. 

Појашњавајући разлоге због којих је овај пројекат непоходан Влада је истакла да је изградња Фрушкогорског коридора од посебног значаја за развој транспортног система Србије. Очекује се да ће допринети унапређењу ефикасности и економских користи у сектору саобраћаја, смањењу последица теретног саобраћаја и неповољних утицаја на околину, растерећењу других путних праваца, бржем протоку саобраћаја, уштедама у трошковима и времену путовања, смањењу броја саобраћајних несрећа и посебно, повећању безбедности пешака и позитивним ефектима на животну средину снижењем нивоа буке и емисије штетних гасова.


Припреме за пробијање тунела

Градилиште најдужег тунела у Србији који ће пролазити испод Иришког венца на Фрушкогорском коридору пуно је активности у шта се наша екипа уверила ових дана. Обриси улаза у две цеви тунела обележени су тракама, мада, како кажу грађевинци, сами улази ће бити за који метар ниже од тренутне коте.

Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

Почетак пробијања тунела са две цеви од 3,5 и 3,6 километара који ће на јужне падине Фрушке горе изаћи код Ирига, како смо незванично сазнали, очекује се на пролеће. Чекају се, наводно, одређени уговори о експропријацији, а тренутно радницима потешкоће стварају временски услови и последични одрони земљишта. Тако је пред будућим тунелом сада углавном блато и најлонске цераде које би требало да спрече одроњавање земље. Директор “Коридора Србије” Александар Антић недавно је навео да се побија два реда шипова који су пречника 1,5 метар, а иду до 25 метара у дубину, за потребе потпорног зида изнад будућих улаза у тунел. Он је додао и да ће изградња Коридора зависити и од брзине радова на будућем мосту преко Дунава код Текија од 1,8 километара.


Траса брзе саобраћајнице се на почетку везује на постојећи државни пут Нови Сад – Зрењанин - граница Румуније, а на крају на планирани државни пут Рума-Шабац-Лозница, са којим ће на крају бити дуг 125 километара, повезујући Војводину са западним и северозападним делом Србије, односно веома важне административне и регионалне центре као што су Нови Сад, Рума, Шабац и Лозница, а посредно и Србију са Босном и Херцеговином, Хрватском и Румунијом. Поред бољег повезивања са непосредним и међународним окружењем, најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних подручја обилазницом око Новог Сада, Ирига и Руме и уклањању транзита са подручја Националног парка „Фрушка гора” изградњом тунела.

Усвојена је подела на четири деонице због посебних захтева радова. Прва деоница  је петља ауто-пут Е-75 – Парагово, са планираном трасом државног пута од Жежељевог моста до петље ауто-пута. Друга деоница од Парагова до почетка обилазнице око Руме,  са кружном раскрсницом за прикључење локалног пута за Врдник. Деоница три је  петља Каћ – Петроварадин, а четврта обилазница око Руме. Радови на Фрушкогорском коридору почели су првог маја прошле године, дужина ће му бити 47,7 километара, а рок за завршетак радова је 2024. година. Најважније на овом путу јесте тунел од 3,5 километара који ће бити уједно и најдужи тунел у нашој земљи.

Извођење радова подразумева изградњу брзе саобраћајнице, као и прибављање свих атеста, сертификата и испитивања неопходних за поступак техничког прегледа и добијање употребне дозволе. За извршење свих уговорених услуга и извођење свих уговорених радова, извођач је дужан да поштује све важеће законске прописе Србије и да прибави све потребне лиценце. Све услуге, радови, активности и испоруке по Комерцијалном уговору биће завршени у року од 48 месеци од дана почетка на Деоници два. Плаћања по Комерцијалном уговору вршиће се према месечним стањем, у складу са оствареним напретком радова.

Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

Влада Србије је усвојила кредитну пријаву за повлашћеног купца, која је са пратећом документацијом 23. новембра 2020. године упућена преко Амбасаде Кине тамошњим надлежним органима на оцену подобности пројекта за одобрење зајма под преференцијалним условима. На основу тражених финансијских услова у кредитној пријави и оцене поднете техничке и друге пратеће документације, надлежни државни органи и стручне службе кинеске Експорт-Импорт банке повољно су оценили подобност Пројекта за кредитно финансирање и одобрили Србији тражена средства.


Шта се још гради из кинеских кредита

Из кредита кинске Експорт-Импорт банке финансира се тренутно неколико важних пројеката. У току су Друга фаза Пакет пројекта ТЕ Костолац-Б, Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Србије, деоница Београд Центар - Стара Пазова, изградња обилазнице око Београда,односно  деоница мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток, као и  изградња аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега. Из кредита ове банке финансира се  и Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница Келебија. Потом, од тог новца се финансира  и изградња топловода Обреновац-Нови Београд. Влада Србије истиче да је сарадња по основу потписаних уговора са кинеским компанијама, као извођачима радова, у пројектима важне транспортне инфраструктуре у Србији интензивна и може се генерално оценити као веома задовољавајућа.


На основу Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између влада Србије и Кине, закљученог 20. августа 2009. који је ступио на снагу 25. јуна 2010. године, отпочела је реализација неколико значајних пројеката у нашој земљи, који се финансирају из повољних кредита Експорт-Импорт банке као овлашћене институције кинеске Владе НР Кине, међу којима је и ова саобраћајница. Из Немањине подсећају да је у контексту досадашњих активности на нивоу влада двеју земаља, у циљу унапређења економске сарадње и реализације пројеката од заједничког интереса, уз учешће кинеских компанија и ангажовање локалне грађевинске оперативе, успешно је реализовано неколико кредитних аранжмана.

Из до сада одобрених кредита реализовани су Пројекат набавке скенера за потребе Управе царина, Пројекат изградње моста Земун-Борча са приступним саобраћајницама, Прва фаза Пакет пројекта ТЕ Костолац-Б, Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Обреновац-Љиг и Пројекат изградње аутопута Е763, деоница Сурчин-Обреновац.

Светлана Станковић

Фото: С. Шушњевић

 

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести