Макс бет  победник 56.“Днев­ни­ковог” тур­нира у ма­лом фуд­ба­лу

У финалној утакмици Макс бет савладао екипу Бровел виљушкари резултатом 3:2. Макс бет је поновио успех од прошле године када је, такође, био победник Дневниковог турнира у малом фудбалу.
Макс бет  победник 56.“Днев­ни­ковог” тур­нира у ма­лом фуд­ба­лу Фото: Дневник.рс/Ф.Бакић Maks bet  pobednik 56.“Dnev­ni­kovog” tur­nira u ma­lom fud­ba­lu Foto: Dnevnik.rs/F.Bakić
Фото: Макс бет  победник 56.“Днев­ни­ковог” тур­нира у ма­лом фуд­ба­лу Фото: Дневник.рс/Ф.Бакић

Фи­на­ле на­шег 56. по ре­ду тур­ни­ра до­не­ло је сја­јан фуд­бал, про­жет ве­ли­ком тен­зи­јом, жу­стрим али ко­рект­ним ду­е­ли­ма и што је нај­ва­жни­је ви­ђе­но је пет го­ло­ва.  Пр­ву шан­су има­ли су мом­ци из Бач­ке Па­лан­ке пре­ко Пе­тра Та­на­си­ћа, ко­ји ни­је ус­пео да за­хва­ти ду­бин­ску лоп­ту на иви­цу ше­стер­ца Макс бе­та. Већ у дру­гом ми­ну­ту сев­ну­ла је ле­ви­ца Ми­ла­на Чи­чи­ћа и Макс бет је по­вео са 1:0.

На­кон то­га на­сту­пио је пе­риод игре у ко­ме су Бро­вел ви­љу­шка­ри, сте­као се ути­сак, оста­вља­ли до­ста про­сто­ра игра­чи­ма Макс бе­та, вре­ба­ју­ћи при­ли­ку да бр­зом тран­зи­ци­јом из од­бра­не угро­зе гол ри­ва­ла. Сре­ди­ном пр­вог по­лу­вре­ме­на "ви­љу­шка­ри" су има­ли ле­пу при­ли­ку за из­јед­на­че­ње, али је од­би­је­ну лоп­та од гол­ма­на Ра­ни­са­вље­ви­ћа Та­на­сић по­слао пре­ко го­ла. Гол­ман Макс бе­та је не­што ка­сни­је од­бра­нио још је­дан шут Та­на­си­ћу, а на дру­гој стра­ни игра­чи Макс бе­та су про­пу­сти­ли при­ли­ку да ду­пли­ра­ју пред­ност, с об­зи­ром да су ле­пу ак­ци­ју за­вр­ши­ли удар­цем ко­ји је за­вр­шио на ста­ти­ви.

Са­мо ми­нут ка­сни­је Пе­тар Та­на­сић, ко­ји је по­ка­зао да и те ка­ко има њух да се на­ђе у из­глед­ној шан­си, ус­пео је да по­рав­на ре­зул­тат на 1:1. Ипак, у по­след­њим се­кун­да­ма пр­вог де­ла утак­ми­це, на­кон тре­ћег кор­не­ра, Де­сни­ца је био пре­ци­зан са се­дам ме­та­ра и на по­лу­вре­ме се оти­шло вођ­ством Макс бе­та од 2:1.

Фото: Макс бет  победник 56.“Днев­ни­ковог” тур­нира у ма­лом фуд­ба­лу Фото: Дневник.рс/Ф.Бакић

По­сле са­мо два­де­се­так се­кун­ди у дру­гом де­лу игре Макс бет је про­пу­стио из­глед­ну при­ли­ку, а бо­љу игру бра­ни­лац ти­ту­ле ни­је ус­пео да кру­ни­ше - по­но­во ста­ти­ва! У сле­де­ћем на­па­ду, са­мо не­ко­ли­ко се­кун­ди ка­сни­је, Ба­ли­но­вић је иза­шао очи у очи са го­ло­ма­ном Ра­ни­са­вље­ви­ћем, али му лоб уда­рац ни­је ус­пео.

Фото: Екипа Бровел виљушкари морала је да се задовољи другим местом Фото: Ф. Бакић

Но, та­да су се игра­чи из Бач­ке Па­лан­ка осло­бо­ди­ли при­ти­ска, пле­ли су мре­жу око го­ла Макс бе­та и из­јед­на­че­ње на 2:2 је сти­гло сјај­ним го­лом Жар­ка Вла­ји­ћа. У тим тре­ну­ци­ма све је упу­ћи­ва­ло на сце­на­рио по ком ће по­бед­ни­ка од­лу­чи­ти пе­на­ли, али да не бу­де та­ко, на оду­ше­вље­ње ве­ћег де­ла пу­бли­ке у ма­лој са­ли Спен­са, по­бри­нуо се Ми­лан Чи­чић ко­ји је три ми­ну­та пред крај по­сти­гао по­бе­до­но­сни гол и, ис­по­ста­ви­ло се, по­ста­вио ко­на­чан ре­зул­тат и до­нео но­ву ти­ту­лу еки­пи Макс бет.

Мом­ци из Бро­вел ви­љу­шка­ра су се свим си­ла­ма тру­ди­ли да из­јед­на­че, али сре­ћа им  ни­је би­ла са­ве­зник и ре­зул­тат се до кра­ја ни­је ме­њао.

Д. Кне­жић

Фото: Традиционално завршници нашег турнира присуствује велики број гледалаца Фото: Ф. Бакић

РЕЗУЛТАТИ 56.ДНЕВНИКОВОГ ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Финале, млађи пионири

ЖФК Војводина - Фасада    0:1

Финале, пионири

Ресторан Наша тврђава – Кафе Дача   5:6 (2:2)

Меч за треће место, пионири

Фортуна бамбино - Фасада 1:3

Финале, кадети

Кафе Крањац – Мађионичари      4:1

Меч за треће место, кадети

МГМ Пламен инсталације – НПР Пантић        3:0

Финале, сениори

Бровел виљушкари – Макс бет    2:3

Меч за треће место, сениори

ОЖ Ловренац - Аутогалант 3:2 (1:1)


УТАКМИЦЕ ЗА ПЛАСМАН МЛАЂИХ ПИОНИРА

Фасада победник, девојчицама похвале и аплаузи

Програм последњег дана нашег турнира  почео је финалном утакмицом у категорији млађих пионира, у којој су се састали ЖФК Војводина и Фасада. Почело је тврдо и борбено с обе стране, уз иницијативу Војводине, али су прву прилику пропустили дечаци из Ђурђева. Милица Стојић, девојчица раскошног фудбалског знања, није имала среће да реализује једну од две прилике у првом полувремену, а казна је стигла када је Саша Рац довео Фасаду у вођство. До одласка на одмор резултат се није мењао.

У другом полувремену девојчице из ЖФК Војводина поново су преузеле иницијативу и на све начине покушавале да дођу до изједначења. Екипа Фасаде на моменте је играла врло покретљив, квалитетан пресинг који је имао за циљ да осујети од самог старта акције ривала. Младе даме имале су још неколико прилика, али је на голу блистао чувар мреже Фасаде Дејан Бечкеречки, те се резултат до краја није мењао, па су дечаци из Ђурђева подигли пехар у категорији млађих пионира., а девојчице заслужиле похвале и аплаузе.

Фото: Фасада је победник у категорији млађих пионира Фото: Ф.Бакић

Врло занимљива и борбена утакмица одиграли су пионири у мечу за треће место Фортуна Бамбино и Фасада. Виђено је много трчања на обе стране, доста дуела, труда и борбености, али су голови изостали. Тако је било све док Богдан Нонин није довео Фортуну Банбино у вођство од 1:0. Овај гол, испоставиће се, послужио је као инспирација врсном стрелцу из екипе Фасада Лазару Врекићу. До одласка на одмор овај фудбалер био је прецизан са седам метара и изједначио резултат на 1:1, а с тим резултатом завршно је прво полувреме.

У наставку водила се велика и изједначена борба. Ипак, да се борба за бронзу не решава са седам метара постарао се Лазар Врекић. Овај дечак постигао је свој други погодак, након ког је екипа Фортуна Бамбино на све начине покушавала да дође до вођства. Одбрана Фасаде је добро заустављала све прилазе свом голу, а све дилеме у вези са победником решио је Врекић новим голом, дошавши тако до хет-трика, те епитета најбољег играча утакмице.

УТАКМИЦЕ ЗА ПЛАСМАН ПИОНИРА

Кафе Дача на пенале

Изузетно узбудљива финална утакмица одиграна је у пионирској конкуренцији. То је била права посластица за љубитеље фудбала на трибинама мале сале Спенса. Први гол на утакмици Ресторан Наша тврђава - Кафе Дача дело је најбољег фудбалера у пионироској конкуренцији Лукијана Абаџије, који је свој тим довео у вођство у 4. минуту. Његов саиграч Синиша Тањга, син некадашњег штопера Војводине и Црвене звезде, врло лепо је шутирао, али је лопта отишла преко гола, те је након 15 минута Кафе Дача имао минималну предност.

Почетак другог полувремена означио је и почетак великих узбуђења. Прво је Александар Васић довео Кафе Дачу у вођство од 2:0 из прилично тешке позиције и многи су видели Дачу као сигурног победника, поготову када је црвени картон због неспортског понашања добио најбољи стрелац Ресторана Наша тврђава Вук Барбуловић. Ипак, његови саиграчи се нису предавали и Димитрије Павловић је са седам метара преполовио предност противника. То је био сигнал да Ресторан Наша тврђава још жешће крене ка голу Огњена Богуновића. Велика упорност и жеља донеле су награду “тврђави” када је Алекса Марић изједначио на 2:2. Након тога отпочела је права драма. Лукијан Абаyија није искористио седмерац након трећег корнера, те је после 30 минута игре остало нерешено.

Фото: Победник у пионирској конкуренцији је екипа Кафе Дача Фото: Ф. Бакић

Велика узбуђења виђена су и на пенал лутрији. По три извођача на обе стране су била сигурна, а ваља напоменути да најбољи голман турнира из Кафе Даче Огњен Богуновић није могао да брани седмерци за Кафе Дачу, јер је због неопрезног старта добио црвени картон. На гол Даче стао је Синиша Тањга и одбранио седмерац, али га је и одмах промашио. Ипак, Тањга је успео да заустави и следећи шут са пенала, његов саиграч са друге стране је био прецизан и након велике драме победник у пионирској конкуренцији постала је екипа Кафе Дача.

УТАКМИЦЕ ЗА ПЛАСМАН КАДЕТА

Шампионска партија Руменчана

Екипа Кафе Крањац из Руменке победник је нашег турнира у конкуренцији кадета. Руменчани су у финалу савлдалаи Мађионичаре, екипу која је пуно показала, али у финалу није била конкурентна и мало је недостајало да доживи резултатску катастрофу.


Појединачна признања

Најбољи голман: Никола Танкосић (Кафе Крањац)

Најбољи стрелац: Немања Кантарџић (Кафе Крањац)

Најбољи играч: Лука Лепојевић (Кафе Крањац)


Кафе Крањац је напао од почетка меча, али није стварао озбиљније шансе. Чврста и дисциплинована одбрана Мађионичара одолевала је свим налетима, а у нападу су чекали погодну прилику. Важност сусрета оковала је, пре свих, нападаче, али је завршница првог дела игре била занимљива. Могао је Мађионичаре да доведе у вођство Девушић прецизним шутем, али су добро интеревенисали одбрамбени играчи Руменчана. У последњем минуту првог полувремена две велике прилике пропустили су играчи Кафе Крањца, јер се нису добро снашли у гужви у шестерцу ривала.

Фото: Екипа Кафе Крањац из Руменке победник је нашег турнира у конкуренцији кадета Фото: Ф. Бакић

У наставку је виђено шампионска партија тима из Руменке. Најбољи играч турнира Лука Лепојевић био је прецизан из слободног ударца у 17. минуту, а са два поготка у 19. минуту најбољи стрелац турнира Немања Кантарyић повисио је на, у том тренутку, недостижних 3:0. Мађионичаре је ухватила нервоза, а најгласнији је био голман Иван Росић, који је два пута искључен због приговора и неспортског понашања (други пут до краја меча) и тако одмогао свом тиму. На недостижних 4:0 повисио је лепим голом Урош Кулпинац у 26. минуту, док је почасни погодак за Мађионичаре дело Милана Крстића неколико секунди пре краја сусрета.

Треће место припало је екипи МГМ пламен инсталације из Бечеја службеним резултатом јер се екипа НПР Пантић није појавила.

Г. Ковач, Д. Кнежић,М. Ристић

Фото: Ф. Бакић, Д. Иванић

EUR/RSD 117.5361
Најновије вести