До статуса хранитеља преко строгих услова и процедура

НОВИ САД: Хранитељство је племенит посао који има своје специфичности, осетљив је сложен и захтеван, и управо зато је до танчина регулисан. Да не би било штете ни по кога, понајмање за децу која се смештају или су у хранитељским породицама.
otac roditelj
Фото: pixabay.com

То не значи да све иде без проблема: сведочи о томе и недавни случај који је имао ођека у јавности, а и реакцију надлежних.

Министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања рад, социјалну политику Зоран Ђорђевић јавно је предочио део стручног надзора који се односи на случај девојчице која је била у хранитељској породици Миле Алечковић, па је измештена уз, како су пренели поједини медији, бурне реакције те хранитељске породице. Министар је између осталог навео да је дете у овој породици затечено у лошем здравственом стању са констатованом шугом.

Министар је рекао и да је девојчици која је 15. децембра одузета хранитељској породици, био забрањен контакт са браћом, да је брига о њој препуштана другим лицима који су блиски хранитељској породици, као и да су се у школи хранитељи представљали као старатељи.

Хранитељи су од почетка тражили посебне услове и било је потешкоћа у сарадњи, нису хтели да приме посете социјалних радника, а нису се придржавали ни попуњавања свеске хранитељства. Такође су забрањивали разговор детета и социјалних радника насамо, али и контакт детета с браћом и сестрама, рекао је Ђорђевић, одговарајући на питања новинара након представљања резултата рада свог министарства.

У Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад потражили смо одговоре на питање које све услове хранитељ треба да испуни да би ушао у систем хранитељства.

Кандидати за хранитеље најпре подносе писани захтев месно надежном центру за социјални рад. Уз захтев се прилаже прописана документација, као потврда о запослењу и месечним приходима (уколико је лице запослено), потврду о имовини, уверење да лице није осуђивано, уверење да се против кандидата не води истрага односно да није подигнута оптужница, уверење да канидат није потпуно или делимично лишен родитељског права, уверење да кандидат није потпуно или делимично лишен пословне способности и потврду да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици, каже директорица Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад Ивана Копривица и објашњава да се, уколико су испуњени прописани предуслови, захтев упућује Центру за породични смештај (ЦПСУ) на даље поступање.

Наша установа тада формира стручни тим који чине психолог, социјални радник и педагог, и у тој фази се врши процена кандидата од стране сваког члана тима понаособ, кроз интервјуе, по потреби, кроз тестове личности и обавезну кућну посету.

Следећу фазу представља Припрема за бављење хранитељством, односно, обука кандидата која се реализује кроз једанаест тематских целина. Поред тога што канидати, кроз Програм припреме, добијају основна знања од значаја за функционално обављање хранитељске улоге, паралелно се ради додатна процена кандидата, али се оставља могућност и самим кандидатима за самопроцену.

И, коначно, уколико кандидати испуњавају све законске критеријуме, стручни тим детаљном проценом утврди да поседују све карактеристике неопходне за обављање хранитељске улоге, успешно заврше Програм припреме за бављење хранитељством, Центар за породични смештај и усвојење сачињава синтетизовани извештај где се, уз сва образложења, наводи да ли канидат поседује општу подобност за бављење хранитељством.

Уколико је коначна процена потврдна, кандидати стичу звање хранитеља и разматрају се могућности за смештај детета у хранитељску породицу, каже Копривица.

О предупређивању проблема у раду с хранитељима, њиховим очекивањима и како се разрешавају проблематичне ситуације сличне примеру Миле Алечковић; саветник за хранитељство у ЦПСУ Нови Сад Јелица Марић каже:

Процес процене је, као што видимо, врло професионално захтеван и комплексан. У оквиру тог процеса се утврђују и евентуални ризици, могућности да се они превазиђу, али и области на којима је потребно пружити подршку хранитељима у јачању њихових хранитељских компетенција, објашњава Марић.

Поред тога, наставља наша саговорница, приликом разговора с хранитељима, интервјуа и обуке, јасно се дефинишу сва права и обавезе уз предочавање значаја развијања партнерског односа и сарадње у подељеној одговорности свих укључених у заштиту деце без адекватног родитељског старања.

Један од циљева сложене и релативно дуготрајне процедуре процене опште подобности је управо минимизирање ризика приликом саме реализације породичног смештаја.

И поред тога, нису нам стране ситуације да се приликом реализације хранитељства појаве неке непредвиђене околности. У том ситуацијама ми се примарно руководимо најбољим интересом детета и у складу с тим и поступамо, каже Јелица Марић.

В. Црњански

Goca
03.01.2018 • 21:18
Propaganda vam je odlicna!
EUR/RSD 118.3347
Најновије вести