У Новом Саду на ПМФ-у непопуњених места 418, на ФТН-у 326

Након првог уписног рока на факултете Универзитета у Новом Саду остало је још 130 места на основним струковним студијама, 2.292 на основним академским и 157 на интегрисаним, објављено је на сајту Универзитета. Кандидати који ће окушати срећу на јесен могу се пријавити 2. и 3. септембра, док их пријемни испит чека 6. и 7. септембра.
filozofski fakultet, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Највеће интересовање на Медицинском факултету владало је за Интегрисане академске студије медицине, где је конкурисало укупно 537 кандидата, од којих су примљена 222, али је најжешћа конкуренција била на Денталној медицини, за чијих су 52 места пријемни испит полагала 252 матуранта, док је Фармација имала 165 кандидата за 108 места. Слободних клупа није остало ни на Основним струковним студијама радиолошке технологије, те на модулима Вишеструка ометеност и Логопедија, као и на Медицинској рехабилитацији. У другом уписном кругу биће самофинансирајућих места за четири студента Здравствене неге, 46 бруцоша Медицине на енглеском језику и пет академаца Денталне медицине на енглеском језику.

На Филозофском факултету попуњено је пет одсека, најпопуларнија је била Психологија, где је на 80 места конкурисало 368 свршених средњошколаца

На Пољопривредном факултету остало је места за 184 бруцоша који ће студирати о државном и 140 о сопственом трошку, и то на одсецима Ратарство и повртарство (26/24), Анимална производња (27 буyетских), Воћарство, виноградарство и хортикултура (24/19), Фитомедицина (18 самофинасирајућих), Пољопривредна техника и информациони системи (24 буyетских), Уређење, коришћење и заштита вода (12/10), Агроекономија (60/ 39), Пејзажна архитектура (пет буxетских) и Органска пољопривреда (6/30).

На Филозофском факултету попуњено је пет одсека. Најпопуларнија је традиционално била Психологија, где је на 80 места конкурисало 368 свршених средњошколаца, а затим Комуникологија и односи са јавношћу, за чијих се 35 места борило 144 ђака. У стопу их прате Журналистика,  Социјални рад и Педагогија. За други уписни круг остало је и буџетских и самофинасирајућих места на смеровима Српски језик и књижевност (13/19), Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом (5/8), Српска књижевност и језик (8/34), Немачки језик и књижевност (9/20), Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом (6/30), Филозофија (7/12), Руски језик и књижевност (18/15), Мађарски језик и књижевност (9/5), Словачки језик и књижевност (2/5), Румунски језик и књижевност (1/5) и Русински језик и књижевност (4/5). Да студирају о сопственом трошку кандидати у могу конкурисати на Историји (24), Социологији (17), Енглеском језику и књижевности са другом страном филологијом (5), Културологији (8) и Компаративној књижевности са теоријом књижевности (3).

Технолошки факултет може примити још 80 бруцоша, и то на смеровима Инжењерство угљенохидратне хране (14/3), Технологије конзервисане хране (15/4), Прехрамбена биотехнологија (пет самофинансирајућих), Биохемијско инжењерство (једног самофинансирајућег), Хемијско-процесно инжењерство (8/3), Нафтно-петрохемијско инжењерство (два буyетска), те Еко-енергетско инжењерство (6/1) и Инжењерство материјала (15/3), где је било и најмање кандидата у првом уписном кругу – тек два-три.

Правни факултет је готово попунио буџетску квоту, те су остала два места на Праву и једно на Праву, безбедности и унутрашњим пословима, али зато 140 самофинансирајућих на првом и 54 на другом поменутом смеру.

На основним струковним студијама електротехнике ФТН-а има још 86 места за бруцоше, и то 20 буџетских и 66 самофинансирајућих, док су Софтверске и информационе технологије попуниле уписну квоту. Основне академске студије располажу са још 240 места на 11 од 27 смерова: на Производном машинству (2/11), Саобраћају и транспорту (2/40), Поштанском саобраћају и телекомуникацији (12/19), Чистим енергетским технологијама (4/32), док је на Енергетици и процесној техници остало 10 буџетских, а међу самофинансирајућим на Техничкој механици и дизајну у техници (30), Мерењу и регулацији (26), Геодезији и геоинформатици (11), Инжењерству заштите животне средине (20), Инжењерству заштите на раду (пет), те Управљању ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (16).

На Економски факултет уписало се досад 714 будућих студената, а непопуњено је остало 198 самофинансирајућих места на смеру Економија и два на Пословној информатици, те буxетских 36 на Пословним информационим системима.

Најтраженији смерови на ПМФ-у су биле Информационе технологије, које су попуниле уписну квоту, и Модули туризам, хотелијерство, гастрономија, ловни туризам, за шта се определило 133 бруцоша, али је за септембар остало слободно места за још пет студената на буyету и 22 на самофинасирању. Основне струковне студије оптометрије може студирати још 22 академаца прве године, док су на основним академским студијама остала непопуњена места за 197 бруцоша који ће се школовати о државном трошку и 93 о сопственом. У питању су смерови Дипломирани биолог (13 самофинасирајући), Дипломирани еколог (31/15), Физика (30/6), Географија (3/7), Геоинформатика (10/3), Професор географије (12/7), Хемија (19/2), Хемија – контрола квалитета и управљање животном средином (22/5), Биохемија (четири самофинансирајућа), Заштита животне средине (16/5), Математика (16 самофинасирајућих), Примењена математика (25 буyетских) Рачунарске науке (8/4). На интегрисане студије може се уписати још 106 академаца, а места има за Мастер професора биологије (20/5), Мастер професора физике (19/5), Мастер професора математике (37/2) и Наставу хемије (14/4).

Департман музичке уметности Академије уметности има три слободна места на одсецима Композиција (три буyетска), Извођачке уметности (6/5), Музикологија (једно самофинансирајуће), Етномузикологија (1/5) и Музичка педагогија (5/3). Департман ликовних уметности може примити још једног академца на буyету и четири на самофинансирању, док Департман драмских уметности очекује кандидате на смеровима Глума на српском језику (четири на буyету), Аудиовизуелни медији (3/2), Глума на мађарском језику (3/2). Још пет свршених матураната, у статусу самофинансирајућих студената, може бити примљено и на Интедрисциплинарне студије дизајна видео-игара.

Грађевински факултет није попунио уписне квоте нити за Грађевинарство (60/14), нити за Геодезију (8/10), а слично је и на Техничком факултету „Михајло Пупин”, где је остало укупно 210 слободних места на смеровима Информационе технологије (21/23), Информационе технологије – софтверско инжењерство (11 самофинансирајућих), Инжењерски менаyмент (18/34), Машинско инжењерство (6/9), Одевно инжењерство (20/15), Инжењерство заштите животне средине (14/10), те Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса (15/14).

Заинтересовани за Факултет спорта и физичког васпитања који имају могућности да сами финасирају студије могу конкурисати у септембру на одсеке Менаџер у спорту (22), Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (99) и Професор физичког васпитања и спорта (51).

Слободних места остало је и на Педагошком факултету за смерове Дипломирани учитељ (22/32), Дипломирани васпитач (17/5) и Дипломирани библиотекар (7/5), те на Учитељском факултету на мађарском наставном језику, и то за групе Дипломирани учитељ (2/15), Дипломирани васпитач (1/5) и Васпитач (3/5).

С. Милачић

 

EUR/RSD 117.5784
Најновије вести