Ускоро бесплатна крштеница

Три месеца након ступања на снагу Закона о општем поступку , грађани Србије биће ослобођени обавезе достављања доументације која им је потребна за издавање личне карте и пасоша,

односно ти подаци ће се прибављати по службеној дужности и то бесплатно.

То значи да папирологија без које се, између осталог, није могла добити лична карта и путна исправа, одлази у историју, јер ће њу обезбеђивати државни службеници увидом у електронску базу података. Обавеза грађана биће да поднесу захтев да би им документа прибавили државни органи из службене евиденције.

Увођењем бесплатних извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, грађани ће имати мање трошкове при изради личне карте или пасоша. Наиме, трошкови промене личних докумената биће умањени за таксу која се сада плаћа за крштеницу и уверење о држављанству јер ће они бити бесплатни. Остале трошкове, по ценовнику који утврђује МУП Србије, за издавање ових докумената мораће да плаћају као и до сада.

Смањени ће бити и трошкови за све измене личних докумената , па ће због промене презимена венчањем уместо садашњих 10.665 динара бити потребно 7.7150 динара. Пријава имена детета због уписа у матичну књигу рођених и пребивалиште плаћаће се 584 уместо садашњих 4.402 динара.У Министарству за државну управу и локалну самоуправу ради бољег спровођења закона у току је обука службеника, електронско умрежавање база података и низ других активности које треба да доведу до потпуне примене промене у опхођењу администрације. Службеници ће, уколико не буду спроводили овај законски акт, моћи бити кажњени казном од 5.000 до 50.000 динара.

Када у потпуности буду испуњени сви услови за електронско добијање личних докумената , а очекује се да ће пуна примена Закона бити наредне године, и држављани Србије у иностранству моћи ће у дипломатско-конзуларним представништвима наше државе у иностранству, добијати бесплатно изводе из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, као и друга неопходна документа.

Љ. Малешевић
 

EUR/RSD 117.7414
Најновије вести