У СРБИЈИ ВИШЕ САМАЦА, А МАЊЕ ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ Објављени коначни резултати пописа домаћинстава 2022.

Републички завод за статистику објавио је коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, а који се односе на домаћинства према породичном саставу и броју чланова.
1
Фото: Printscreen/Video Tanjug/Pixabay

Од укупно 2.589.344 домаћинстава у Србији, породичних домаћинстава, односно домаћинства која у свом саставу имају најмање једну породицу, има 1.757.507 (67,9%), док је непородичних домаћинстава 831.837, односно 32,1% (773.945 самачких и 57.892 вишечланих непородичних домаћинстава).

Већина породичних домаћинстава (87,2%) у свом саставу има само чланове породице, док 12,8% породичних домаћинстава осим чланова породице има и друге чланове домаћинства који не припадају ниједној породици.

Код породичних домаћинстава најзаступљенија су домаћинства са једном породицом (92,2%), док је удео домаћинстава са две или више породица 7,8% (домаћинстава са две породице има 128.836 - удео 7,3% и домаћинстава са три или више породица има 8.726 - удео 0,5%).

Код домаћинстава са једном породицом (1.619.945) најзаступљенији тип породице је "брачни пар са децом" (44,4%), следе типови породица "брачни пар без деце" (26,5%), "мајка с децом" (17,2%), "отац с децом" (4,7%), "ванбрачни пар с децом" (4%) и "ванбрачни пар без деце" (3,1%).

Значајне промене

Удео непородичних у укупном броју домаћинстава је, у периоду између два пописа, порастао са 24% (Попис 2011) на 32% (Попис 2022), што је директна последица повећања броја самачких домаћинстава са 555.467 (Попис 2011) на 773.945 (Попис 2022). Такође, значајнија промена забележена је и код удела породица типа "брачни/ванбрачни пар с децом" који је смањен са 36,4% (Попис 2011) на 30,3% (Попис 2022) и код удела домаћинстава са две породице - пад са 8,4% (Попис 2011) на око 5% (Попис 2022).

Фото: Pexels.com

Старост и пол лица на које се води домаћинство

Резултати Пописа 2022. показују да је у 63% домаћинстава лице на које се води домаћинство мушког пола. Разлика у корист мушкараца још је израженија ако се посматрају само породична домаћинства. Наиме, у 72% породичних домаћинстава лице на које се води домаћинство је мушкарац, а у 28% домаћинстава жена.

Код непородичних домаћинстава више носилаца домаћинстава је женског пола (у 55,6% домаћинстава лице на које се води домаћинство је жена, а у 44,4% домаћинстава мушкарац), пре свега због већег броја жена старих 65 и више година које живе саме.

Лице на које се води домаћинство у просеку има 56,7 година, с тим што је у насељима градског типа просечна старост носиоца домаћинства 55,3 године, а у осталим насељима носилац домаћинства у просеку има 59,4 године.

Дневник/Курир

EUR/RSD 117.0621
Најновије вести