Зелени фонд на буџетском новцу

- Предлози измена и допуна Закона о заштити животне средине требало би да допринесу успостављању предвидивости и континуитета у систему финансирања заштите животне

средине, већем степену усклађености прописа Србије са прописима Европске уније, као и већој међусобној усаглашености домаћих прописа, а тиме и ефикаснијој примени прописа у овој области - рекла је министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић. - Једна од кључних измена и допуна овог закона је оснивање Зеленог фонда Републике Србије као буџетског фонда, у складу са Законом о буџетском систему.

По њеним речима, Зелени фонд омогућиће улагање у унапређење квалитета животне средине и допринети смањењу негативних утицаја на здравље становништва, санацији загађених локација, уклањању историјског отпада из предузећа у реструктурирању и стечају, унапређењу система управљања отпадом и отпадним водама, развоју рециклажне индустрије, као и успостављању зелене економије и отварању нових радних места – зеленог запошљавања.

Уз то, биће уведен национални метарегистар, односно национална електронска база података, како би се обезбедио лак, брз и једноставан приступ информацијама о животној средини.

- Једна од значајних измена и допуна Закона о управљању отпадом је преношење оквирне Директиве о отпаду, што ће значајно олакшати пословање, смањити трошкове и допринети развоју циркуларне економије и отварању нових радних места. Престанком статуса отпада или увођењем статуса нус производа, отпад добија природу робе и његова употреба или третман добија изражену комерцијалну вредност, што ће обезбедити и појаву нових привредних субјеката на тржишту - рекла је министарка Богосављевић Бошковић.

Изменама и допунама се успоставља тржиште отпада како би се  промет и третман одвијали легално, транспарентно и ефикасно, омогућава се увид и контрола у количине и врсте отпада насталог на територији Србије, као и на његове токове, а то ће допринети елиминисању нелојалне конкуренције и сиве зоне.

Министрака је истакла да ће уређење тржишта отпада довести до развоја конкуренције, здравих тржишних услова, ниже цене збрињавања отпада, као и до повећања буџетских прихода по основу наплате пореза на додату вредност и осталих пореских обавеза. По њеним речима, промет секундарних сировина и развој рециклажне индустрије је од националног интереса јер се обезбеђује трговање преко организованог тржишта.

Предлог измена и допуна Закона је и класификација оператера, којом се желе постићи лојална конкуренција међу оператерима, који учествују у збрињавању отпада, подстицај већим улагањима у виши степен рециклаже -добијање готових производа, а не полупроизвода или секундарних сировина, као и већа транспарентност у области управљања отпадом.

Д. Млађеновић

 

Равнотежа природе и привреде

- Предлог Закона о изменама и допунама закона о заштити природе уноси новине, које се односе на очување природних вредности и успостављање система одрживог развоја кроз усклађивање економског и друштвеног развоја и заштите природе, увођење статуса службеног лица за чувара заштићеног подручја, а средставима Зеленог фонда финансираће се заштићена подручја - рекла је Снежана Богосављевић Бошковић. - Такође, изменама се регулишу питања прекограничног промета и трговине дивљим врстама, а уводи се посебно лиценцирање и контрола зоолошких вртова.

EUR/RSD 117.5660
Најновије вести