Новац и бродови упловљавају у Апатин, Сремску Митровицу...

НОВИ САД: Прошла година је због епидемијске ситуације била специфична за лучки сектор, али упркос томе, Агенција за управљање лукама има чиме да се похвали.
a
Фото: Dnevnik (Vanja Fifa)

Пандемија није омела рад ни инвестиције, већ се свом снагом радило као да су прилике за привређивање биле уобичајене.

- На српским лукама претоварено је 16 милиона терета, пет одсто више него 2019. и по томе је наша земља заузела прелиминарно друго место у Дунавском региону - изјавио је директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић. – Резултат ће бити потврђен када и друге земље изнесу податке, јер оне, у односу на нас, касније објављују годишње извештаје о обиму претовара.

Прошле године, казао је Перовић проглашене су прве марине у Србији, Кладову и Голупцу.- Поред тога, проширено је лучко подручје луке у Смедереву, утврђене су луке у Богојеву и Беочину, као и пристаништа за сопствене потребе у Голупцу (Јеленска стена) и Баричу.

- Агенција за  управљање лукама отпочела је дефинисање мреже марина на доњем Дунаву и Сави, а када се мреже марина буду формирале, водиће се рачуна и о пловидбеним условима и о друштвеном утицају , атрактивности локација и туристичким потенцијалима који се нуде наутачарима –рекао је директор.


У европској мрежи лука

Чланство у ЕФИП Агенција за управљање лукама добила је прошле године и постала део Европских речних лука (ЕФИП), као прва пуноправна чланица.

–Чланство у федерацији допринеће интегрисању наших лука у глобални транспортни ланац и пружиће могућност да презентујемо лучку длеатност Србије осталим европским земљама– рекао је директор Перовић.


Нажалост, ковид-19 неповољно је утицао на путнички саобраћај, навео је Перовић, рекавши да је, пошто је крузинг био обустављен у Европи,у нашој земљи пристало свега 15 крузера са 1.164 путника, што је тек један одсто у поређењу са 2019. годином.

Говорећи о плановима за ову годину, Перовић је истакао да следе отварања нових међународних путничких пристаништа у Земуну, Сремским Карловцима , Апатину и Костоцуи да је обезбеђен новац за завршетак изградње пристаништа у Сремској Митровици, Костоцу и Великом Градишту (Рам).

Када је реч о инвеситицијама током лањске године, Перовић је предочио да су потписани уговори и анекси о обављању лучке делатносит са оператерима у вредости од 1, 25 милиона евра . - Са до сада закљученим уговорима, инвестициона улагања у лучку привреду износиће 58 милиона евра, с тим што се очекује да у наредном периоду висина инвестиција достигне стотону милиона евра – нагласио је директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић.-Агенција ће ове године улагати у јавну инраструктуру и завршетак техничке документације за изградњу теретних лука, путничких пристаништа и марина .Започет је и рад на две студије - за прикупљање бродског отпада и на увођењу алтернативнних горива ЛНГ за бордове, теретна возила и мехнаизацију у лукама.

З. Делић

Ђорђе
01.04.2021 • 14:18
Поштовани, у овом чланку битна реченица "На српским лукама претоварено је 16 милиона терета, пет одсто више него 2019" не садржи битну меру, чега је претоварено 16 милиона?!
EUR/RSD 117.5783
Најновије вести