У Новом Саду 149.578 запослених, у Суботици 45.631

Привреда осам војвођанских градова у прошлој години допринела је да војвођанске компаније лане послују с добитком од 102 милијарде динара.
Nezaposleni/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

На интернет страни Агенције за привредне регистре, у оквиру Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, објављена је Мапа регистара с подацима за 2018. годину, по којима је највише привредних друштава и предузетника у градовима у Војводини лане било у Новом Саду где је било активно 11.722 привредна друштва, 786 новоотворених, а из регистра АПР-а брисано их је 440. Када је реч о предузетниима, лане их је у Новом Саду било 18.004, новооснованих  2.663, а из регистра их је обрисано 1.228.

У 9.102 привредна друштва у Новом Саду лане је радило 95.236 радника, што је за 4.116 запослених више него у 2017. години. Њихови пословни приходи лане су износили 1.285.810.951 динара. Број привредних друштава у Новом Саду која су прошле године имала губитке изнад висине капитала је 2.398, што је за 145 мање него у 2017. години. Према подацима АПР-а, лане је од укупног броја привредних друштава у Новом Саду њих 2.393 пословало с губитком, а нето остварени добитак износио је 77.345.575 динара. Иначе, у Новом Саду је лане било 149.578 запослених, 14.608 незапослених, а просечна нето плата радника износила је 54.075 динара.

Прошлогодишња просечна плата у Вршцу била је 51.943 динара, посао је имало 14.551 запослених, а у овој општини било је 3.947 незапослених. Тада је радило 634 привредних друштава, од којих је 37 основаних у 2018. години, док је из регистра брисано 30 привредних друштава. Предузетника је лане у Вршцу било 1.413, од којих 189 новооснованих, док их је 150 обрисаних. Код 131 привредног друштва у Вршцу прошлогодишњи губици су изнад висине капитала, док је нето губитак забележен у овом граду износио 1.152.737 динара. Лане је 283 привредна друштва пословало с нето губитком, што је за 15 мање него у 2017.години.

Лане је у Суботици број привредних друштава повећан за 115, па их је било 3.670, од којих је 218 новооснованих, док их је 127 избрисаних из регистра. У 2.898 привредних друштава, за које је АПР израдио финансијске перформансе, радило је 24.437 радника. Прошле године у целој Суботици било је 45.631 запослених, 4.700 незапослених, а просечна нето зарада износила је 46.474 динара. Број привредних друштава у Суботици која су лане забележила губитак изнад вредности капитала је 780 и за 17 је мањи него у 2017. години. Укупан нето губитак привредних друштава у Суботици лане је исказало 843 и он износи 2.342.647 динара.

Иако је прошле године у Зрењанину било 13 привредних друштава мање, у њима је радило 19.862 радника, односно било је 2.930 запослених више него у 2017. години. Према подацима АПР-а лане је у овом банатском граду било 1.254 активних привредних друштава од којих 70 новооснованих и 49 брисаних из регистра. Радило је 3.405 предузетника, новооснованих 413, а брисаних 331. Укупно је у Зрењанину лане било 36.256 радника, незапослених је било 4.806, а просечна нето зарада у овом граду износила је 48.415 динара. Од укупног броја привредних друштава лане је њих 714 пословало с нето добитком, а 239 са нето губитком. Регистровано је 206 привредних друштава са губитком изнад висине капитала.


865 привредних друштава у Сремској Митровици

У Сремској Митровици лане је било 20.298 запослених, 3.867 незапослених, а просечна нето зарада била је 46.130 динара. Регистровано је 865 привредних друштава, од којих је 41 новоосновано, а 28 је избрисано. У привредним друштвима радило је 7.989 радника, 423 пословало је с добитком, а 194 с губитком. Лане је регистровано 169 привредних друштава која су имала губитак изнад висине капитала.


У Панчеву је лане било 55 привредних друштава више него у 2017.године - укупно 1.957, од којих је новооснованих 102, а 58 избрисаних. Лане је било чак 356 предузетника више него у 2017. години па је тако бројка достигла 5.167. Укупно је у Панчеву било запослено 29.919 радника, незапослених је било 8.260, а просечна нето плата износила је 49.291 динара. У привредним друштвима у Панчеву запослено је 12.851 радника, 844 привредна друштва забележило је нето добитак, а 425 него губитак. Лане је било девет привредних друштава мање која имају губитак већи од висине капитала него 2017. године, па сада та бројка износи 411.

Лане је у Кикинди основано 23 нових привредних друштава, 14 је избрисано је регистра, па је активних било 453. У кикиндским привредним друштвима било је запослено 6.217 радника. Прошле године у овом граду било је 1.340 предузетника, 185 новооснованих, а 165 је брисано. Укупно је у Кикинди лане било запослено 14.200 радника, незапослених је било 3.136 лица, а просечна нето плата била је 46.208 динара. Седам привредних друштава имало је мање губитке од висине капитала и њих број у 2018.години износи 74. Од укупног броја привредних друштава 223 је пословало са нето добитком, а 82 са нето губитком.

У Сомбору је прошле године регистровано 1.181 привредно друштво, од којих 86 новооснованих, а 34 брисано из регистра. У исто време, регистровано је било 2.361 предузетника и то 293 нових, а брисано је 216.  Укупно је у овом бачком граду лане било 20.955 запослених, 4.998 незапослених, а нето плата износила је 44.273 динара. У привредним друштвима у Сомбору било је 7.503 радника, што је за скоро 400 више него у 2017. години, 505 их је пословало с нето добитком, а 213 са нето губитком. У 180 привредних друштава нето губитак већи је од висине капитала.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5795
Најновије вести