ПРОСЕЧНА ПЛАТА 47.730 ДИНАРА Најбоља у Вршцу, а најмања у Бачу

Просечна нето мајска плата у Србији, по подацима Републичког завода за статистику, износила је 50.377 динара, или 426 евра.
ф
Фото: Dnevnik.rs

У односу на претходни месец, порасла је номинално шест одсто, а реално 4,3. Медијална нето зрада за мај била је 39.370 динара.

Мајска нето плата запослених у правним лицима била је 53.397, а оних који раде код предузетника 27.415. Зараде у јавном сектору у мају биле су 56.268 динара, а ван јавног сектора 47.435.

Војвођани су у мају остварили просечну нето зараду од 47.730  динара. Она је 2.647 динара мања од републичког просека. Први пут у неколико месеци ниједна од седам војвођанских области нема просечну мајску нето зараду већу од републичке, а већу од просека у Војводини имају само две. Највећа просечна мајска нето плата забележена је у Јужнобачкој области – 50.269 динара, затим у Јужнобанатској – 49.125, Средњобанатској – 47.551, Севернобачкој – 46.049, Севернобанатској – 45.949, Сремској – 44.903 и Западнобачкој – 43.343.

58.069 динара просечна мајска нето зарада у Вршцу
38.993 динара просечна мајска нето зарада у Бачу

Као и претходног месеца, највећа просечна нето мајска зарада забележена је у Вршцу – 58.069 динара, и она је 7.692 динара већа од републичког просека и 10.339 динара од зарада у Војводини. Просечна нето зарада већа од 50.000 динара у мају забележена је још само у Новом Саду – 54.230 динара. Чак 39 локалних самоуправа у Војводини има просечну мајску нето зараду која се креће између 40.000 и 50.000 динара, а највећу међу њима има Панчево – 49.616, а следе Зрењанин – 49.088, Кикинда – 47.682, Суботица – 46.731 динара...


У јавним предузећима 69.513 динара

Нето мајска зарада запослених у јавним државним предузећима била је 69.513 динара, а у јавним локалним предузећима 48.624. У администрацији на нивоу држава запослени су у мају примили 61.638 динара, на нивоу покрајине 62.003, а на нивоу општина 47.962. Запослени у здравству и социјалном раду у мају су примили 51.123 динара, а у образовању и култури 53.045.


Испод 40.000 динара у мају просечна нето зарада забележена је само у четири војвођанске општине: у Тителу – 39.790 динара, Србобрану – 39.720, Малом Иђошу – 39.480 и Бачу – 38.993. На основу података Републичког завода за статистику произлази да је у Војводини најнижа просечна нето зарада управо у Бачу.

Пад просечне нето зараде у мају забележен је једино у Панчеву – 2,8 одсто, док је у неколико војвођанских општина забележен раст. Тако је највећи раст просечне нето плате у мају забележен у Кањижи – 8,7 процената, затим у Беочину – 7,2, Вршцу – 6,2, Новом Бечеју – 5,6,  Пландишту – 4,2 одсто, Кикинди – четири процента.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.0672
Најновије вести