ШТА СЕ ДЕСИ С НЕИСПЛАЋЕНИМ ПЕНЗИЈАМА КАДА КОРИСНИК ПРЕМИНЕ Фонд ПИО објашњава ДЕТАЉНУ ПРОЦЕДУРУ Ево ко све може ДА ТРАЖИ НАДОКНАДУ

Многима није јасно или познато шта се дешава са неисплаћеним пензијама након смрти корисника, објашњавају у ПИО Фонду, јер неретко у ту установу стиже више таквих питања.
1
Фото: Pixabay, ilustracija

Ово је начин и процедура за исплату, кажу у Фонду.

Неисплаћене пензије се након смрти корисника исплаћују законским наследницима који су одређени оставинским решењем.

Да би се исплата реализовала, неопходно је да таксативно буду наведена лица у оставинском решењу као наследници, као и да буду наведени износи који им припадају.

Када се дође до тог документа, заинтересовани се могу обратити за информације у вези с исплатом Одељењу за финансијске послове надлежне филијале Фонда, наводе из Фонда.

Наиме, једна заинтересована странка навела је како је након мајчине смрти, када је остала једна неподигнута пензија, подигла половину, док другу није успела иако се, како наводи, обратила Филијали Фонда и доставила документацију и свој број банковног рачуна.

Из Фонда су навели која је, претходно набројана документација, неопходна као и да се о исплати заинтересовани могу распитати у надлежној филијали – финансијском одељењу.

Колико је новца потребно за сахрану

Најближи сродници се, осим подизања неисплаћене пензије, распитују и о новцу потребном за сахрану покојника.

Накнада погребних трошкова се исплаћује лицу које је сносило трошкове сахране умрлог корисника пензије.

Висина накнаде у 2024. години износи 68.863 динара и исплаћује је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

Документација

Захтев за исплату накнаде подноси се Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање путем обрасца, уз који треба приложити потребну документацију. Потребно је набавити рачун о трошковима сахране, које гласи на особу која тражи накнаду; оригинал или фотокопију фискалног исечка; личну карту или уверење о пребивалишту подносиоца; Извод из матичне књиге умрлих; чек од пензије; копију картице текућег рачуна подносиоца захтева с уписаним именом, презименом и бројем партије; изјаву о давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова посреднику; изјаву лица по чијем су захтеву пружене погребне услуге о сагласности да се исплата изврши правном лицу с којим Фонд има закључен уговор о пословној сарадњи, у пуном износу припадајућем по закону.

Исплата се обавља на текући рачун физичког лица или рачун правног лица које је сносило трошкове сахране; на рачун правног лица на основу захтева за рефундацију погребних трошкова; на рачун установе социјалне заштите, органа државне управе или организације.

EUR/RSD 117.0764
Најновије вести