Дневник открива: Кривичне пријаве против 251 полицајца

НОВИ САД: У 2021. години, полицијски службеници Сектора поднели су укупно 184 кривичне пријаве и три извештаја као допуне кривичних пријава против 251 лица (полицијских службеника и других запослених у Министарству и грађана).
g
Фото: Ilustracija

Од укупног броја лица против којих су поднете кривичне пријаве, 76,4 процената су полицијски службеници и други запослени у Министарству.

Од укупног броја извршених кривичних дела, око 65 процената представљају кривична дела с елементима корупције, наводи се уизвештају Сектора унутрашње контроле МУП-а о резултатима рада у прошлој години.

Међу полицијским службеницима против којих су поднете кривичне пријаве у току 2021. године, полицијски службеници полиције опште надлежности представљају 53, док полицијски службеници саобраћајне и криминалистичке полиције представљају по 14, 5 одсто. Исти је однос учешћа наведених линија рада када су у питању кривичне пријаве због извршених кривичних дела са елементима корупције.

Наводи се да су од укупног броја кривичних дела с елементима корупције (223), полицијски службеници и други запослени у Министарству извршили 197, односно 88,3 посто, док су грађани извршили 26 кривичних дела.

Када су у питању остала кривична дела извршена од стране полицијских службеника, по учесталости се издвајају кривична дела превара (17) и фалсификовање службене исправе (13). Приметан је пораст кривичних дела која се односе на кршење прописа у вези са заштитом података о личности и злоупотребу јединственог информационог система Министарства (19).

Грађани су осумњичени да су извршили девет кривичних дела и то давањем мита, 14 кривичних дела злоупотребе службеног положаја, два кривична дела трговина утицајем и једно кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.

У току 2021. године, Сектор је примио 82 нове пријаве имовног стања руководилаца и 535 пријава промене имовног стања. У складу са својим законским овлашћењима, полицијски службеници Сектора обавили су контролу тачности пријављених података у имовинском картону за 611 руководилаца у Министарству, као и за 975 лица са којима живе у заједничком породичном домаћинству (укупно за 1.586 лица).

Контрола је обављена у периоду од 18. фебруара до 31. децембра 2021. године. У поступку редовне контроле у одређеном броју случајева је утврђено да постоји несагласност између пријављених података у пријави имовног стања и података надлежних државних органа. У складу са чланом 3. став 6. Правилника о начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова, упућени су дописи према 172 руководиоца у којима је затражено да се у писаној форми, у року од 30 дана, изјасне на околности уочене несагласности, као и околности утврђеног чињеничног стања.

Код једног руководиоца на основу достављеног изјашњења је предложено да буде предмет ванредне контроле и у овој години, док је у осталим изјашњењима констатовано да није било очигледне намере да се прикрију подаци о имовном стању, као и да постоји неажурност у евиденцијама државних органа.

Поступљено је по 16 захтева за ванредну контролу имовног стања, достављених на основу обраћања грађана и правних лица, оперативних сазнања и захтева тужилаштва.


На тапету и 25 руководилаца

Поднете су кривичне пријаве против 25 руководилаца у Министарству: - бивше државне секретарке, шест начелника (Службе за специјалне истражне методе, Одељења за сузбијање организованог кријумчарења опојних дрога у Служби за борбу против организованог криминала, Службе за криминалистичку аналитику, Одељења за сузбијање организованог општег криминала у Служби за борбу против организованог криминала ПУ у Новом Саду и Дежурне службе ПУ у Новом Саду)

Кривичне пријаве поднете су и против три заменика начелника (Службе за борбу против организованог криминала; Службе за криминалистичко обавештајне послове и ПУ у Новом Саду), помоћника команданта Одреда Жандармерије у Нишу, шефа Одсека за сузбијање организованих облика кријумчарења опојних дрога у Служби за борбу против организованог криминала, три командира (Полицијске испоставе Гаџин Хан, Полицијске испоставе Вождовац и Полицијске испоставе Детелинара у ПУ у Новом Саду), три помоћника командира (Станице граничне полиције Ниш-аеродром у Управи граничне полиције, Полицијске испоставе у Одељењу полиције ПУ у Сомбору и Полицијске испоставе Пантелеј у Одељењу полиције ПУ у Нишу).

На тапету су била и два шефа смене (Станице граничне полиције Ниш-аеродром и Дежурне службе ПУ у Новом Саду), четири вође смене (Полицијске испоставе Врбас, Полицијске испоставе Гаyин Хан, Полицијске испоставе Бојник и Полицијске испоставе Одељења полиције у ПУ у Суботици) и против руководиоца групе за сузбијање криминала ПС Куршумлија.


Фото: MUP, ilustracija

Извршене су три превентивне контроле у организационим јединицама Министарства и то: у ПУ у Новом Саду, ПУ у Нишу и ПУ у Јагодини, након чега су наложене одговарајуће мере у циљу унапређења квалитета рада и отклањања уочених неправилности. Начелнику ПУ у Нишу је наложено да се због утврђених пропуста у раду предузму мере одговорности против две полицијске службенице због учињене тешке повреде службене дужности, као и да се са две полицијске службенице обави службени разговор како би им се указало на утврђене пропусте у раду.

Сектор је у извештајима о извршеним превентивним контролама у 2021. години дао укупно 11 препорука, а уочено је пет примера добре праксе.

Преко отворене телефонске линије за пријаву корупције у Министарству, као и других незаконитости на раду или у вези са радом полицијских службеника и других запослених у Министарству примљено је укупно 10.131 позив грађана. У току радног времена, полицијски службеници Сектора су преко телефонске линије примали пријаве грађана, а након радног времена грађани су били у могућности да оставе аудио поруке.

М. Бозокин

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести