Од данас без судских такси - ако се медијацијом реши спор

БЕОГРАД: Странке у споровима пред судовима у Србији од данас ће бити ослобођане плаћања свих судских такси, ако до закључења првог рочишта за главну расправу реше спор медијацијом, судским поравнањем, признањем или одрицањем од тужбеног захтева.
pravda-cekic
Фото: Dnevnik.rs

Ово су основне новине које доноси Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама који је данас званично почео да се примењује.

То значи да ће трошкови за поступак бити обрисани без обзира што су странке већ покренуле спор, ако се одлуче за мирно решење спора закључења првог рочишта за главну расправу.

Трошкови медијације, односно такса за медијацију, је далеко мања од судске таксе, а тарифе је прописало Министарство правде Србије.

Иако ће се на овај начин знатно смањити приход од судских такси, позитиван ефекат држава види у мирном решењу спора, јер ће се на тај начин убрзати рад судова и унапредити медијација.

Од решавања спорова медијацијом корист ће видети и придредници и грађани.

Привреда је на тај начин поштеђена вођења дуготрајних, неизвесних и скупих судских поступака, привредницима је омогућено брже остварење права и пословних интереса, уз истовремено растерећење судова, који могу брже и ефикасније да поступају у парницама у којима медијација није могућа.

Измене и допуне Закона о судским таксама утицаће и на физичка лица, која су странке у поступку.

Наиме, одлагање плаћања трошкова на тужбу и одговор на тужбу до дана закључења првог рочишта за главну расправу и ослобађање од плаћања таксе уколико се парнични поступак оконча до дана закључења првог рочишта за главну расправу посредовањем, судским поравнањем, признањем тужбеног захтева или одрицањем од тужбеног захтева, допринеће смањењу непотребних трошкова странака које стварају дуготрајни парнични поступци и допринеће брзом и мирном решавању спорних односа.

Један од ефеката ових измена, како се очекује, требало би да буде растерећење судова, посебно основних судова у којима је повећан прилив предмета који се пре свега односе на такозване "масовне спорове", потраживања против државе, органа локалне самоуправе, јавних предузећа чији је оснивац држава и других организација и правних лица која се финансирају из буџета.

На основу досадашњих Годишњих извештаја о раду медијатора, у највећем броју поступака време трајања поступка медијације краће је од месец дана (65,1 проценат).

У 29,5 одсто случајева време трајања поступака је од једног до три месеца, док у изузетно малом броју поступака, (5,4 одсто), поступак траје дуже од три месеца.

То је свакако значајно краће време него у случају "класичног" поступка пред судовима где "свада комшија око међе" може трајати годинама.

EUR/RSD 117.5738
Најновије вести