Покрајина суфинансира науку, истраживање и образовање

НОВИ САД: Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност последњег дана јануара расписао је пет конкурса, укупне вредности 84 милиона динара.
n
Фото: Dnevnik (arhiva)

У циљу подстицања научног стваралаштва и размене научно-стручних достигнућа од значаја за АП Војводину расписан је конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова за регистроване научноистраживачке организације са територије  Војводине у вредности од 11 милиона динара. Према условима Конкурса, научно-стручни скупови на којима се не саопштавају научни резултати могу бити суфинансирани с највише 50 осто од износа средстава која се додељују скуповима на којима се саопштавају резултати оригиналних истраживања.

Предност у суфинансирању скупова имаће међународни скупови, они на којима се презентују резултати у вези с реализовањем регионалних научноистраживачких пројеката које суфинансира Покрајинска влада, интердисциплинарни, скупови с више организатора, они који су посвећени презентацији и евалуацији рецензираних научно-стручних радова, као и скупови за које је организатор припремио основни материјал.Овај конкурс је отворен до 1. децембра, а пријаве се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа, изузев за скупове које се организују овог месеца.

За суфинансирање програма или пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Покрајини за ову годину одобрено је 25 милиона динара. Право да учествују на овом конкурсу имају невладине организације из Војводине, ако су регистроване најкасније до 31. децембра прошле године, а Конкурс је отворен до утрошка предвиђених средстава.


За превоз студената 20 милиона

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и ове године ће  финансирати, односно суфинансирати превоз студената. За ове намене предвиђено је  20 милиона динара.

Право учествовања на конкурсу имају општине и градови на територији Аутономне покрајине Војводине. Овај конкурс отворен је до краја месеца.


Конкурс за суфинансирање образовних програма или пројеката расписан је и за установе високог образовања чији је оснивач Покрајина За ове намене одобрено је 10 милиона динара, а Конкурс је отворен до краја овог месеца.

У циљу реализације активности побољшања положаја научно-истраживачких радника у Војводини Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност ће, у овој години, до 500 евра у динарској противвредности суфинансирати учешће на научним скуповима у иностранству научних радника и студената који су показали посебне резултате. Вредност овог конкурса је осам милиона динара, отворен је до 1. децембра, а пријаве се подносе најмање 30 дана пре одржавања скупа. Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа. Предност ће имати кандидати који учествују у раду на светским конгресима, или председавају стручним секцијама,они који саопштавају резултате значајне за међурегионалне пројекте АП Војводине, затим кандидати који у претходној календарској години имају један рад у референтном часопису међународног значаја или два рада у претходне две године и млади истраживачи до 35 година.

Д. Д.

EUR/RSD 117.5811
Најновије вести