ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА Паровима по 200.000 динара за ВТО

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у овој години планира 30 милиона динара за биомедицински потпомогнуту оплодњу за друго, треће, четврто и свако наредно дете, чиме се реализује одлука Покрајинске скупштине о праву на суфинансирање ових трошкова.
д
Фото: Илустрација

Оглас важи целе године, а парови захтев за суфинансирање подносе на писарници Покрајинске владе или слањем документацијеи захтева поштом, на адресу Секретаријата. Право на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење (БМПО) у износу од 200.000 динара једнократно може да оствари породица, односно парови, за услуге у здравственим установама које имају важећу дозволу издату од стране здравствене инспекције Министарства здравља.

- Ово право могу да остваре брачни односно ванбрачни партнери, који имају најмање једно живо заједничко дете или дете које припада једном од партнера, када жена нема више од 44 године старости и када подносиоци захтева имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине, најмање годину дана од дана позитивног мишљења Стручне комисије БМПО Клиничког центра Војводине у Новом Саду - наводи се у јавном огласу који важи целе године и који је јуче објавио Секретаријат.

Како би се остварило право на суфинансирање трошкова, парови морају да прикуп документацију у којој је извод из матичне књиге венчаних или изјава о ванбрачној заједници коју оверава јавни бележник. За оба партнера је потребно и уверење о пребивалишту на територији АПВ од надлежног МУП, најмање непрекидно годину дана до дана позитивног мишљења Стручне комисије за вантелесну оплодњу (ВТО). Такође, у докуметацији треба да буде и извод из матичне књиге рођених за живу децу, фотокопије личних карата оба партнера, позитивно мишљење Стручне комисије за ВТО, уверење од надлежног МУП, ако се тачна адреса пребивалишт разликује од оне у личној карти, као и фотокопија валидног документа о броју текућег рачуна једног од партнера на који ће бити уплаћен новац.

Корисници су дужни да о свакој промени пребивалишта и боравка обавесте Комисију за БМПО Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у року од осам дана од дана промене пребивалишта, односно боравишта.

Сви који испуњавају услове за остваривање овог права, захтев са докумантацијом могу да предају на пиарници Покрајинске владе или да захтев пошаљу поштом на адресу Покрајински секретаијат за социјалну политку, демографију и равноправност полова, са назнаком за Комисију за БМПО, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. Детаљније информације могу да се добију телефоном, на бројеве 021/452-371 и 021/452-339, као и на интернет страници Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

На основу поднетих захтева и приложене документације, Секретаријат ће додетили новац, у складу са одлуком у јавном конкурсу и расположивом сумом покрајинског буџета.

Љ. П.

EUR/RSD 117.5759
Најновије вести