Календар пореских обавеза за мај

БЕОГРАД: Пореска управа објавила је календар измиривања пореских обавеза за фирме за мај а према њему први рок је 3. мај.
porezi/jutjub
Фото: Youtube Printscreen

До 3. маја је неопходно поднети пореске пријаве и платити обавезе за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права, за рад на који се порез плаћа самоопорезивањем за први квартал ове године а такође и платити доприносе за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за март.

Петог маја истиче рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу, као и извештаја о запошљавању особа са инвалидитетом за претходни месец и уплати средстава.

До 10. маја обвезници су дужни да поднесу пореске пријаве и плате порез на премије неживотних осигурања за претходни месец а такође и да поднесу пореске пријаве и плате ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ. 

Највише рокова истиче 15. маја, до када је неопходно платити аконтацију пореза на приходе од самосталне делатности за претходни месец, поднети пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за претходну годину, платити доприносе на приходе од самосталне делатности, за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере, те за самосталне уметнике за други квартал ове године, као и пољопривреднике за други квартал 2023.

До 15. маја је неопходно поднети и пореске пријаве и платити доприносе за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец, затим поднети пореске пријаве и платити ПДВ за претходни месец, поднети образац ПИД ПДВ 1 за април месец, платити аконтацију пореза на добит правних лица, акцизу за другу половину претходног месеца, поднети пореску пријаву за обрачун акцизе за претходни месец и о обрачуну и плаћању акцизе на струју за претходни месец.

31. мај је рок за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене  зараде за април 2023. године и за плаћање обрачунате акцизе за прву половину месеца.

EUR/RSD 117.1153
Најновије вести