Мења се закон о посредовању у промету и закупу непокретности

Већ неколико година Управа за спречавање прања новца упозорава на то да се велика количина новца обрће у сектору непокретности.
radovi, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

У прошлогодишњем извештају истиче се да је током 2018. уочен већ устаљени тренд инвестирања готовине или новца непознатог порекла, као и који потиче од организованог криминала, или појединаца криминалца.

Те наводе потврђује, наводи Управа за спречавање прања новца, и сарадња с државним органима у истражним радњама у вези с проверама токова новца у сектору грађевинарства или у промету непокретности, као и сачињена Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма током 2018. године, у којој је истакнут висок ризик од прања новца у грађевинском сектору.

Уочен је већ устаљени тренд инвестирања готовине или новца непознатог порекла, као и оног који потиче од организованог криминала или појединаца криминалаца

Управа је сачинила и шему на који начин физичка лица као инвеститори перу новац у сектору непокретности: физичко лице убацује новац непознатог порекла у изградњу стамбених јединица које имају регулисану грађевинску документацију за изградњу. Међутим, већа сумња у прање новаца постоји у инвестирању у стамбено-пословне објекте који немају грађевинску дозволу. У таквим случајевима обично нема надзора у поступку изградње. Након изградње спроводи се легализација станова који су предмет продаје, и то најчешће у готовини. На тај начин се „спорни новац” легализује, остварује се приход, и то најчешће готовински, а капитална добит остаје ван домашаја пореских органа. Висок ризик од прања новца уочен је и у сектору посредовања у промету и закупу непокретности јер се не зна стварни власник непокретности које се издају.

Због тога, али и испуњења препорука ФАФТ-а, држава је одлучила да унапреди правни оквир за откривање, спречавање и сузбијање прања новца у области посредовања у промету и закупу непокретности усвајањем измена и допуна Закона о посредовању у промету и закупу непокретности. Дозвола за обављање делатности, која се потврђује уписом у Регистар посредника, основни је циљ измена и допуна. Претежна делатност пословања агенција за некретнине је кључни услов за упис у регистар.


Решити се осуђиваних

Такође, поменутим измена биће ојачане одредбе које забрањују лицима осуђиваним за кривична дела да оснивају или контролишу лица која пружају услуге посредовања у промету и закупу непокретности, нарочито у погледу осуђиваности стварних власника агенција за некретнине.

Специфичан циљ је да само лица која нису осуђивана могу да се баве посредовањем у промету и закупу непокретности.


Жељени ефекат измена које је усвојила Влада Србије је да у регистру буду само посредници с претежном делатношћу агенције за некретнине, које учествују у процесу купопродаје и изнајмљивања непокретности на целој територији Србије с милионским прометом у еврима и динарима, као и спречавање криминалних појава прања новца у том сектору.

Убудуће ће се посредници у непокретностима брисати из регистра уколико су упис обавили на основу неистинитих података, ако поступају супротно прописима којима се уређује спречавање прања новца и ако не испуњавају законске услове у погледу сталног запослења сертификованог физичког лица.

Измене тог законског акта примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

Љ. Малешевић

 

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести