Међу незапосленим факултетлијама највише правника, економиста, зубара

НОВИ САД: У овом тренутку на евиденцији Националне службе за запошљавање има 527.000 незапослених. По речима директора НСЗ-а Зорана Мартиновића, најлакше се до посла долази у Београду и Војводини, а најтеже на југоистоку Србије.
nezaposleni
Фото: Dnevnik (arhiva)

Од укупног броја незапослених који су на крају јуна били на Бироу рада, по подацима које је „Дневник” добио од НСЗ-а, 48.326 има факултетску диплому. Од њих, у Војводини је без посла 31.127.

Тако је тренутно без посла 419 дипломираних инжењера пољопривреде, од чега у Војводини 142, затим 390 дипломираних пољопривредних инжењера за производњу биља, а њих је у Војводини 115. Без посла је тренутно и 130 ратарских технолога, 78 воћарских технолога, 22 специјалиста струковних инжењера пољопривреде, 100 мастер инжењера пољопривреде, 224 агроекономисте... Све у свему, само у области пољопривреде тренутно на посао чека 1.576 факултетлија.

Осим тога, на евиденцији незапослених је и 158 доктора ветеринарске медицине, 99 ветеринара, 317 дипломираних инжењера прехрамбене технологије, 119 дипломираних инжењера шумарства...

На српској евиденцији незапослених има 409 дипломираних машинских инжењера, 186 дипломираних машинских инжењера – конструктора, 125 дипломираних инжењера електротехнике за енергетику, 155 инжењера електротехнике за електронику, 192 инжењера електротехнике и рачунарства, 215 инжењера за хемијску технологију и фармацутску технологију, 276 дипломираних технолога и још 100 мастер инжењера технолога...

Ту је и 633 инжењера архитектуре и 179 дипломираних инжењера архитектуре, 83 инжењера пејзажне архитектуре. На евиденцији је тренутно и 188 инжењера грађевинарства и 196 дипломираних инжењера грађевинарства.

По подацима које је наш лист добио од НСЗ-а, на евиденцији је 425 дипломираних економиста за унутрашњу и спољну трговину, 490 економиста за туризам и угоститељство – дипломираних туризмолога, 196 мастера туризмолога, 484 мастер менаџера, 739 дипломираних менаџера. Уз то, на евиденцији је чак 3.781 дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, 305 специјалиста струковних економиста, 594 мастер економиста и још 2.926 дипломираних економиста. Све у свему, тренутно је на евиденцији НСЗ-а готово 8.000 незапослених економиста разних области, што то занимање ставља на прво место по броју факултетлија који су без посла.

Када је реч о правницима, на евиденцији незапослених на крају јуна ове године било је 2.830 незапослених мастер правника и 4.025 дипломираних правника. На евиденцији НЗС-а тренутно је око 7.000 факултетлија који имају завршену неку од правних наука.


Без посла 151 доктор наука, од чега у Војводини 26

Тренутно је на евиденцији незапослених у Србији и 151 доктор наука, од чега 26 у Војводини.

Највише незапослених доктора наука има научних истраживача организације рада – 22, колико има и доктора економских наука, затим  доктора медицинских наука – девет, научних истраживача филологије – осам, доктора правних наука – седам, а толико има и доктора биолошких наука...


На посао чека и 820 професора разредне наставе, 419 мастер учитеља, 362 дипломирана учитеља, 147 професора историје, 631 професор српског језика, 103 профсора француског, 143 професора шпанског, 578 професора енглеског, 124 професора општенародне одбране и друштвене самозаштите, 85 професора дефектолога-логопеда, 278 мастер професора физичког фаспитања, 563 професора физичке културе и још 429 дипломираних професора физичког васпитања и спорта, 130 професора географије... На евиденцији је и 137 историчара, 633 филолога, 338 педагога, 598 дипломираних психолога и још 335 мастер психолога, 136 социолога и 189 дипломираних социлога. Посао чека и 178 мастера политиколога и 205 дипломираних политиколога, 259 дипломираних дефектолога и 109 дефектолога, 101 дипломирани комуниколог и 30 мастер комуниколога...

Чак 1.189 доктора стоматологије има на евиденцији незапослених и 52 стоматолога опште стоматологије, 124 мастера фармације, 34 специјалисте мастер фармацеута... 

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести