„Петар Драпшин” завршио на лицитацији

Након што је Привредни суд у Новом Саду 5. априла прошле године донео решење о стечају, као и у складу с Националним стандардом о целокупној продаји имовине, стечајни управник АД „Петар Драпшин” у стечају из Новог Сада, огласио је продају непокретне и покретне имовине тог предузећа путем јавног надметања.
petar drapsin, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Одржаће се 29. јануара наредне године у 11 часова у Одељењу Центра АЛСУ у Новом Саду.

Целокупна имовина тог некада успешног предузећа подељена је у две целине. За прву, у оквиру које су непокретна и покретна имовина, почетна цена је 201.099.557,19 динара. У њој је 20 некретнина: зграде и други објекти у Индустријској зони 3 у Новом Саду. На продају су помоћне зграде, зграде за металопрерађивачку индустрију, производна хала, надстрешица, базен, трафостаница, лимено-метални хангар, спремиште за технички гас, преливни базен резервоара, стражара... Од покретне имовине у понуди су опрема и машине за производњу вијака, заковица, ексера, жичаног платна и плетива, алат од тврдог материјала, и друго, као и канцеларијски намештај и ситни инвентар. Ту су и залихе готових производа и трговачке робе: вијци, ексери, заковице, бургије, кључеви, подлошке, навртке, као и матице, ударачи, вибратори...

У другој целини, чија је почетна цена 50.082.912,84 динара, у понуди су зграда угоститељства – ресторан, површине 664 квадрата и зграда за металопрерађивачку индустрију – управна зграда од 345 квадратних метара. Обе се налазе у Индустријској зони 3 у Новом Саду.

Љ. М.

EUR/RSD 118.4426
Најновије вести