НИСТЕ ЗАДОВОЉНИ ВИСИНОМ ПЕНЗИЈЕ Постоји решење; Урадите ових пет корака и поштујте рокове!

Већина пензионера је збуњена када добије решење о пензионисању уколико је оно привремено, а да су притом испунили све законом прописане услове за пензију.
penzioneri penzije arhiva Dnevnik
Фото: dnevnik.rs/ R. Hadžić

Таква ситуација се догађа јер ПИО фонд често нема све доказе којима се потврђује стаж, тј. фирме у којима су осигураници радили просто нису на време, или нису уопште, поднеле податке који доказују уплату доприноса.

На три године је временски ограничено свако привремено решење о пензионисању последњим изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. То значи да уколико се у том временском периоду подаци који недостају из стажа не прикупе, аконтативни износ пензије из привременог постаће коначан, а Фонд ПИО ће донети одговарајуће решење по службеној дужности.

Пензионер може да се жали уколико није задовољан обрачуном пензије који му је урадио ПИО фонд и то на следећи начин:

Први корак - Када је реч о другостепеном поступку, уколико је подносилац захтева незадовољан добијеним решењем, има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема решења. У сваком решењу постоји тзв. поука о правном леку.

Други корак - Жалба се подноси у писаној форми филијали која је донела решење, и то директно на шалтеру или поштом као препоручена пошиљка.

Трећи корак - Првостепени орган испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, па ако утврди да није - одбацује је. Уколико је она допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, прослеђује је другостепеном органу на даљи поступак и одлуку.

Четврти корак - Решењем другостепеног органа жалба може бити одбијена, усвојена или делимично усвојена. Другостепени орган обично налаже даље радње и поступак првостепеном органу или, ређе, сам мериторно одлучује о праву.

Пети корак - Списи предмета жалиоца се враћају надлежној филијали, при чему је првостепени орган дужан да у складу са другостепеним решењем донесе одговарајуће решење у првом степену.

Дневник/Курир

EUR/RSD 117.0672
Најновије вести