Децембарске плате у Србији: Програмери најплаћенији, па кући однели по 1.550 евра

Просечна зарада запослених у Србији је у децембру прошле године, по подацима Републичког завода за статистику, била 66.092 динара и, у односу на зараду из месеца који му је претходио, била је виша за чак 5.166 динара.
novac isplata
Фото: Tanjug/S.Radovanović, ilustracija

Последњег месеца прошле године била је виша и медијална зарада, она коју заправо зарађује око половине укупно запослених, а тог месеца у коверти је било 1.815 динара више. То значи да је, практично, у готово свим делатностима у коверти било више новца - у некима за неколико десетина хиљада динара, а у неким много мање. Међутим, одступања су минимална и поредак 19 делатности за које РЗС објављује податке мало се променио. Исте делатности су на врху и на зачељу, а померања више има у оним где су зараде највише.

Прошлогодишњег децембра просечна зарада у седам делатности била је виша од просека у републици, а у 12 је била мања. Ипак, док је у новембру само у једној делатности зарада била виша од 100.000 динара, у децембру је тај износ премашен у још две. Значајно је повећана разлика између највише и најниже зараде по делатности - у новембру је она била  87.849 динара, а децембру прошле године 96.593 динара. Још је већа разлика која раздваја највишу и најнижу зараду по областима. У новембру их је раздвајало 127.200 динара, а у децембру 146.090 динара - али заправо оба месеца јаз је био дубок више од две просечне плате или готово три медијалне.


У четири области плате мање од 40.000 динара

Мало шта се променило и кад су у питању најниже плате, јер су зараде запослених у неколико области у децембру прошле године биле мање од 40.000 динара. Тај износ није достигнут у четири области , а и поред увећања од око 2.000 динара, у три зараде нису проскочиле 37.000. Најмање новца зарадили су запослени у области припреме и послуживања хране - 36.483 динара, што је за 1.954 динара више него у новембру. У области остале личне услужне делатности у децембру су запослени зарадили - 36.652 или 1.175 динара више него месец дана раније, док су просечне зарада запослених у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације биле више за 2.315 динара и износиле 36.960 динара. У области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја,  децембарска зарада је, уз увећања веће од 2.593 динара, била 38.268 динара.


Прошле године у децембру највиша просечна зарада исплаћена је, баш као и месец дана раније, у делатности информисања и комуникације - 135.166 динара, а у односу на новембар у коверти је било готово 11.000 динара више. Више од 100.000 динара зарадили су, у просеку, и запослени у финансијским делатностима и делатности осигурања - 107.824 динара, што је  око 10.000 динара више него у новембру, док је у делатности снабдевања електричном енергијом, гасом и паром децембраска плата порасла за око 8.000 динара и износила 101.959 динара.

Најнижа децембарска просечна нето зарада ,и поред увећања од око 1.700 динара, није прескочила 40.000 динара. Исплаћена је запосленима у делатности услуге смештаја и исхране - 38.573 динара.

Последњег месеца прошле године просечне зараде више од 100.000 динара исплаћене су у 12 области, што је двоструко више него у новембру. Поново су највише, у просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима – 182.573 динара, односно у коверти је било готово 21.000 динара више. По висини зараде су на другом месту, и поред смањења од око 14.000 динара, плате запослених у ваздушном саобаћају. У овој области у децембру су зараде биле 138.700 динара, а у новембру -152.909. Више него у новембру, зарадили су запослени у области научно истраживање и развој - 138.516 динара, односно 129.307, области производње дуванских производа -123.950, односно 111.242, у области финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова –118.654, односно 108.808, у експлоатацији сирове нафте и природног гаса 113.238, односно 103.832 динара.

Зараде у производњи основних фармацеутских производа и препарата, децембарска зарада била је 124.074 динара, што је готово 30.000 динара више него  месец дана раније - 94.306 динара. Зараде запослених у области кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа у децембру је била 105.690 динара, односно 24.570 динара више него у  новембру. Плате запослених у области услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима су с новембарских 99.303 динара стигле на 107.820 у децембру, проиозводњи кокса и деривата нафте с 94.683 динара на 106.543 динара, у области осигурања, реосигурања и пензијских фондова, осим обавезног социјалног осигурања, у новембру су зараде биле 93.909, а у децембру 105.676 динара, а у обалсти управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем у децембру је исплаћено, у просеку, 111.563 динара, а у новембру 98.676 динара.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5685
Најновије вести