КО ЋЕ ИМАТИ ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ, А КО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ Ево да ли ће БИТИ ПРОМЕНА У ЗАКОНУ и КО ИХ СТИЧЕ, А КО НАСЛЕЂУЈЕ

Они којима се примиче пензија, као и многи пензионери, с радошћу су дочекали добре вести.
penzioneri, penzionerka, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Министар за бригу о селу Милан Кркобабић најавио је да ће се у наредном периоду залагати за социјалну пензију.

То ће једној групи старијих грађана бити од користи, а познато је и ко би могао да добија 100 евра.

Сада ПИО фонд подсећа пензионере на битну ствар, а ради се о супружницима и наслеђивању пензије.

Да би чланови породице могли да наследе породичне пензије потребно је да испуне одређене критеријуме о наслеђивању.

Посебно су важне две чињенице. Наслеђивање је могуће уколико пензионер прима старосну или инвалидску пензију, а ево који критеријуми морају да се испуне.

Прва је да право на породичну пензију постоји ако је преминули испунио услове за пензију или има најмање пет година стажа осигурања. И друга, ако је узрок смрти повреда на раду или професионална болест, чланови породице стичу право на пензију без обзира на дужину стажа осигурања умрлог.

Најпре, да би наследили пензију, чланови породице који подносе захтев треба да испуне услове који се односе на навршене године живота у време подношења захтева и у времесмрти умрлог. У одређеним околностима утврђују се и чињенице постојања неспособности за самосталан живот и рад, као и издржавања од стране умрлог, а за децу је од значаја и чињеница школовања.

Право на наслеђивање пензија имају и брачни и ванбрачни партнер

Право на породичну пензију могу остварити и супружник али и ванбрачни партнер и то само ако су у браку, односно ванбрачна заједница живота трајали најмање три године. Такође, ако са умрлим осигураником, односно корисником права има заједничко дете, и то ако испуњава законом прописане услове. Постојање ванбрачне заједнице утврђује се у ванпарничном поступку, објаснили су у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).

Брачни, односно, ванбрачни партнер. право на породичну пензију остварује уз услов да је до смрти осигураника удовица навршила 53, а удовац 58 година живота.

Право може остварити и ако је до смрти супружника или у року од једне године од дана смрти постао потпуно неспособан за рад, или право може да користи уз дете које користи право на породичну пензију, а према коме обавља родитељску дужност.

Удовица, односно удовац који у току трајања права према том основу постане потпуно неспособан за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Удовица која је у тренутку смрти супруга навршила 45 година живота, моћи ће право на породичну пензију да оствари када наврши 53 године живота. Уколико се право користи уз децу, по навршењу наведених година живота право се трајно задржава.

Из ПИО фонда наводе да право на породичну пензију, под истим условима, може остварити и супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање.

Деца право на наслеђивање пензија имају до 15. године

Деца стичу право на породичну пензију и она им припада до 15 година живота, без обзира на то да ли се школују. Ако похађају средњу школу, онда до 20 година, а до навршених 26 година живота, ако студирају.

Детету коме је школовање прекинуто због болести, породична пензија припада и за време болести, као и изнад година живота прописаних у случају школовања, али највише за онолико времена колико је због болести изгубило од школовања. Детету коме је школовање прекинуто због служења војног рока, породична пензија припада и за време служења војног рока, а најдуже до навршене 27. године живота.

Такође, дете има право на породичну пензију док траје неспособност за самосталан живот и рад, настала до 15. године живота, док траје неспособност за самосталан живот и рад, настала после 15. године живота, а пре смрти осигураника, под условом да га је осигураник издржавао до своје смрти.

Инвалидно дете стиче право на породичну пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности.

Право на породичну пензију имају и родитељи

И родитељ (отац и мајка, очух и маћеха и усвојиоци) може наследити пензију.

Ако је корисник права издржавао родитеља до своје смрти, он стиче право на породичну пензију ако је навршио 65 (мушкарац), односно 60 (жена) година живота или постао потпуно неспособан за рад.

Ево који је износ породичне пензије

Износ породичне пензије се одређује у проценту од пензије која припада, односно која би припадала умрлом у моменту смрти, и то: за једног члана 70 одсто, за два члана 80 одсто, за три члана 90 одсто, за четири и више чланова 100 одсто.

Деци без оба родитеља припада, поред породичне пензије по једном родитељу, и породична пензија по другом родитељу, као једна пензија чији износ не може прећи највиши износ пензије одређен законом.

Може се наследити и инострана пензија

Да, могуће је наследити и инострану пензију, али о томе се не одлучује у нашој земљи.

– Ако је умрли осигураник, односно корисник права радио и у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на породичну пензију по основу иностраног стажа одлучује се по прописима те државе, истакли су у ПИО фонду.

Блиц

EUR/RSD 117.1544
Најновије вести