Софтвераши и нафташи кући носе најдебље коверте

Просечна фебруарска зарада у Србији је, по подацима Републичког   завода за статистику, била 70.605  динара.
kompjuter bloger internet pix
Фото: pixabay.com

Просечна месечна зарада слика је свих исплаћених зарада у току једног месеца и израчунава се на основу износа свих обрачунатих зарада и укупног броја запослених, те је јасно да се примања у Србији веома разликују. За многе је тај просечни износ недостижан, за неке друге то је тек део месечних примања, а највише је оних који зарађују до износа медијалне зараде. Иначе, просечна фебруарска плата била је нешто нижа од оне исплаћене у јануару када је износила 70.920  динара, а разлика је 315 динара. Они који зарађују до износа медијалне зараде, а то је око половине укупно запослених у Србији, у фебруару су зарадили нешто више него у јануару. Наиме, првог месеца ове године медијална зарада била је 53.327 динара, а у фебруару 53.590 динара, па је у ковертама било 263 динара више него месец дана раније. 

227.823 динара просек код програмера

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности, за које РЗС објављује податке, у фебруару је у седам је била виша од републичког просека, а у 12 мања. Између највише и најниже фебруарске просечне зараде по делатностима разлика је велика и износи чак 124.492 динара, односно нешто мање од две просечне месечне плате. Када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, у две делатности износ је био нижи.

189.157 динара зарада нафташа

Просечна зарада у фебруару је у три делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 167.433 динара, а потом у финансијским делатностима и делатности осигурања – 103.693 динара, те области рударства - 10.706 динара. Најмање фебруарске просечне нето зараде исплаћене су у     делатности услуге смештаја и исхране – 42.941 динар. Ова делатност је једина у којој су тог месеца просечне плате биле мање од 50.000 динара.


Најниже зараде

У фебруару је најмање новца било у ковертама запослених у две области. У односу на први месец ове године, када ни у једној области зараде нису биле мање од 40.000 динара, у фебруару је било запослених у чијим је ковертама било мање новца од тог износа. Најмање фебруарске зараде исплаћене су запосленима у области припрема и послуживање хране и пића – 39.632 динара, а потом следе плате оних који раде у области личне услужне делатности, који су фебруару зарадили 39.713 динара, односно у ковератама је било 81 динар више.


Просечна зарада виша од 100.000 динара у фебруару је исплаћена у 13 области. Зараде у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности и даље су једине које премашују 200.000 динара, односно у ковертама је, у просеку, било 227.823 динара. Запослени у овој области су у фебруару, у просеку, зарадили 38.666 динара више од оних који су на другом месту по висини зараде - у области експлоатација сирове нафте и природног гаса, где су зараде биле 189.157 динара. Након њих следе зараде у области производња кокса и деривата нафте - 155.802 динара, а близу тог износа биле су и плате запослених у ваздушном саобраћају - 153.644 динара.

Више од 100.000 динара, у просеку, у фебруару су зарадили и запослени у области научно истраживање и развој - 148.970 динара, у области управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем - 132.476 динара, а у услужним делатностима у рударству и геолошким истраживањима - 125.055 динара. Запослени у области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова у фебруару су, у просеку, зарадили 116.249 динара, а у области производња дуванских производа - 110.132 динара.

Они који раде у области кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа, у просеку, су зарадили 106.757 динара,  области производња основних фармацеутских производа и препарата - 105.661 динара, области експлоатација руде метала - 100.432 динара, а у области телекомуникације  -100.367 динара. 

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.4437
Најновије вести