Влада одлучила о подстицајима у пољопривреди, највише недовољно развијеним

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години, који су конципирани тако да на оптималан начин подржавају недовољно развијене области пољопоривредне производње, као и подручја са отежаним условима рада у пољопривреди и то унапређењем конкурентности пољопривредних газдинстава.
oranje, Tanjug/Jaroslav Pap
Фото: Танјуг/Јарослав Пап

Због утицаја на остале секторе, пољоприврада је од изузетног значаја за развој привреде, с обзиром на то да директно или индиректно запошљава око петину запосленог становништва у Републици Србији, наведено је у саопштењу са данашње седнице Владе.

Уредбом је прописано да ће се средства распоређивати за програмске активности или пројекте - директна плаћања, мере руралног развоја, кредитну подршку у пољопривреди и посебне и ИПАРД подстицаје.

Директна плаћања, која ће бити расподељена у одговарајућим укупним износима, односиће се на премије, подстицаје за производњу и регресе.

Мерама руралног развоја предвиђена је подршка програмима који се односе на унапређење конкурентности, очување и унапређење животне средине и природних ресурса, диверсификацију дохотка и поболшање квалитета живота у руралним подручјима, као и припрема и спровођење локалних стратегија руралног развоја. јПодстицајем кроз кредитну подршку, омогућиће се пољопривредним произвођачима да дођу до финансијских средстава из банкарских извора под повољнијим условима од тржишних.

За спровођење ове уредбе обезбеђена су средста у укупном износу од 36.701.800.000 динара.

Влада је данас усвојила и Одлуку о образовању Радне групе за унапређење позиције Србије на листама конкурентности у области развоја електронске управе, а чији ће задатак бити да припрема предлоге за поједностављење поступака за услуге електронске управе и припрема функционалних спецификација за електронско вођење поступака.

Оцењено је, наиме, да је неопходно континуирано усаглашавање са високим светским и европским стандардима који подразумевају унапређење квалитета услуга које се пружају грађаним и привреди, ефикаснија јавна управа, као и побољшање конкурентности Србије у међународним оквирима.

Влада је данас дала сагласност на кандиатуру Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2020. године.

На седници је усвојена Одлука да зграда Соколског дома у Чачку добије статус споменика културе.

EUR/RSD 117.5559
Најновије вести