Сваки десети динар у јавним набавкама неправилно потрошен

БЕОГРАД: Државна ревизорска институција (ДРИ) је утврдила да су субјекти код којих је спровела ревизије направили грешке и неправилности у износу од 451 милијарде динара у 2019. години.
dinar
Фото: Youtube Printscreen

Грешке у финансијским извештајима износе 441 милијарду динара, док неправилности у пословању износе 10 милијарди динара, рекао је председник ДРИ и генерални државни ревизор Душко Пејовић, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2019. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној у Скупштини општине Врачар.

Он је нагласио да је главни узрок неправилности недовољно функционисање система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, неправилности у поступцима јавних набавки, обрачуна плата и зарада, као и у евиденцији и попису имовине и обавеза.

Када је у питању систем финансијског управљања и контроле, од укупно 159 субјеката ревизије, недостаци у систему интерних контрола откривени су код 55 одсто субјеката, док интерна ревизија није успостављена на одговарајући начин код 57 одсто корисника јавних средстава, рекао је Пејовић, наводи се у саопштењу ДРИ.

Како се прецизира, укупан износ ревидираних уговора након спроведених поступака јавних набавки износи 29,20 милијарди динара и ревидиран је у ревизијама правилности пословања у износу од 19,66 милијарди динара и у ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања у износу од 9,54 милијарди динара.

Утврђене су неправилности у висини од 2,82 милијарди динара или 9,7 одсто што, додаје се, значи да је сваки десети динар, у јавним набавкама које су ревидиране, неправилно потрошен.

Главне неправилности у поступцима јавних набавки односе на то да су у конкурсној документацији одређени (додатни) услови за учешће у поступку јавне набавке који нису у логичкој вези са предметом набавке у износу од 599,15 милиона динара, као и да позиви за подношење понуда и обавештења о закључењу уговора нису објављивана на Порталу јавних набавки у прописаном року или нису објављени уопште у износу од 594,07 милиона динара.

Такође, неправилности у поступцима јавних набавки односе се и на то да су извршени расходи и издаци без спроведеног поступка јавне набавке, а да при том нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама у износу од 306,69 милиона динара, као и да су закључени уговори у којима је извршено нарушавање начела јавних набавки у износу од 202,24 милиона динара...

Према речима Пејовића, ДРИ је током 2019. године израдила 133 извештаја о ревизији финансијских извештаја, 60 извештаја о правилности пословања, седам извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 12 извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 29 извештаја о ревизији одазивних извештаја и 264 послеревизиона извештаја, што чини укупно 505 ревизорских производа.

У извештајима о ревизији ДРИ је субјектима дала 1.970 препорука како би грешке и неправилности, уочене током спровођења ревизије, биле отклоњене, у извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања 1.221 препорука, у извештајима о ревизији правилности пословања 420, а у извештајима о ревизији сврсисходности пословања 229 препорука.

Када је реч о ефектима спроведених ревизија, остварени су финансијски ефекти у износу од 168,69 милиона динара (36,1 милиона динара повећање прихода и 132,59 милиона динара смањење расхода), извршено усклађивање пословања са прописима за преко 103 милиона динара и евидентирана имовина од преко 510 милијарди динара.

У саопштењу се наводи да је ДРИ током прошле године поднела 256 захтева за покретање прекршајног поступка, 12 пријава за привредни преступ, 33 кривичне пријаве и 47 информација надлежним тужилаштвима.

Током седнице Одбора, Пејовић је представио и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Врачар за 2019. годину.

Према његовим речима, једино су та општина и АП Војводина добиле позитивно мишљење од стране ДРИ и њихови извештаји поштују постојеће прописе и испуњавају постављене стандарде извештавања.

Чланови Одбора размотрили су и усвојили Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину са Предлогом закључака, које упућују Народној скупштини на разматрање и одлучивање.

Чланови Одбора су на овој седници дали и сагласност на Предлог финансијског плана ДРИ за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Председница Одбора Александра Томић истакла је да се одржавањем седница ван седишта Народне скупштине испуњавају обавезе Одбора предвиђене Програмом реформе управљања јавним финансијама - да Одбор разматра извештаје ДРИ о ревизијама појединачних корисника јавних финансија.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта "Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине", додаје се у саопштењу.

EUR/RSD 117.0791
Најновије вести