Гастарбајтери дажбину на зараду плаћају у иностранству

После неколико дана расправа о томе да ли су грађани Србије на привреном раду у иностранству – гастарбајтери обавезни да плаћају порез на доходак грађана недоумице више нема – нису.
poreznici, tanjug
Фото: Tanjug/O.Toškić, ilustracija

Разлог је то што они плаћају порез на зараду у иностранству, односно у земљама у којима раде.

Резиденти Србије, истичу у Министарству финансија, обвезници су пореза на доходак по основу прихода које остваре у Србији и у иностранству, и указују на то да је то решење које се примењује у највећем броју савремених држава. То значи да се и зараде које остваре резиденти Републике Србије по основу рада код страних послодаваца у иностранству – гастајбајери опорезују у Србији, али и да, без обзира на то да ли Србија примењује уговор о избегавању двоструког опорезивања с државом у којој је наш резидент запослен код страног послодавца, он има право на порески кредит по основу пореза који је плаћен на зараду коју је остварио, с тим да такав кредит не може бити виши од пореза који би се на такву зараду платио у Србији.


Резиденти Србије

Доста забуна у јавности било је и због питања како се дефинише појам резидента. По Закону о порезу на доходак грађана, резиденти Србије су грађани који на територији Србије бораве 183 дана или више од тога или у Србији имају пријављено пребивалиште или им је овде центар пословних и животних активности.


Такво решење предвиђено је и у великој већини уговора о избегавању двоструког опорезивања које је Србија закључила у последњих двадесетак година. Постоје и уговори о избегавању двоструког опорезивања у којима је предвиђена примена метода изузимања и по тим уговорима, наши резиденти немају обавезу плаћања пореза на доходак у Србији по основу зарада које су остварили код страних послодаваца у државама с којима су такви уговори закључени.

Што се тиче обавеза по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, по прописима Србије којима се уређује обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености) држављани Србије запослени у иностранству код страног послодавца нису осигураници на обавезно социјално осигурање по основу зараде коју остварују од тог страног послодавца. За лица која нису осигураници према домаћим прописима којима се уређује обавезно социјално осигурање, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

Дакле, наши држављани запослени код страних послодаваца у иностранству немају обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде коју остваре у иностранству од страних послодаваца, истичу у Министарству финансија.

Д. Мл.

Zeljko
11.12.2020 • 12:05
A zašto im država poklanja po 100 e od para koje građani Srbije izdvajaju i plaćaju ovde u Srbiji ? Odgovor da su državljani Srbije ne pije vode.Trebalo je izuzeti one koji ne plaćaju poreze i razne druge obaveze po osnovu rada u Srbiji.
EUR/RSD 117.5653
Најновије вести