Језикоманија

Култура / Књига Језикоманија: Бисмо и волели бисмо
Једна од чешћих решака у квизовима, али и у медијима јесте мешање потенцијала и аориста помоћног глагола БИТИ.
Култура / Књига Језикоманија: Ми бисмо, а ви?
Наши телевизијски спикери, водитељи, новинари, јавне личности, политичари, писани медији, често користе реченице: „ Могли БИ...”, „ Требало БИ ово, оно...”, „Рекли БИ...”, „Ја БИ рекао...”, „Снимили БИ...”
Култура / Књига Језикоманија: Исправне и погрешне речи
Ако сте некад били у некој језичкој недоумици, доносимо вам преглед правилних и неправилних речи које се често користе у нашем језику.
Култура / Књига Језикоманија: Трол тролује
Терминологија која се користи на интернету често је „шпанско село” за већину корисника овог медија.
Култура / Књига Језикоманија: Не било вам заповеђено
Језикоманија која је објављена прошле суботе подстакла је нашег читаоца из Црвенке да нам се јави и затражи објашњење око облика императива глагола који се завршавају на –давати.
Култура / Књига Језикоманија: Опет о запети
Настављамо причу о запети (или зарезу)...
Култура / Наслови Језикоманија: Конјунктивитис или конјуктивитис?
У српском језику постоје речи из латинског језика које на месту на којем уместо очекиваног Њ, стоји НЈ... Да разјаснимо.
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: Шетам се, а шетам пса
Настављамо са скраћеним прегледом исправних и погрешних израза...
Магазин Језикоманија: Ко­ро­на­ви­рус или ви­рус ко­ро­на?
Док се у ме­ди­ји­ма и на дру­штве­ним мре­жа­ма во­де рас­пра­ве на ко­ји на­чин се за­шти­ти­ти од ви­ру­са, ка­ко су­зби­ти ши­ре­ње, ка­ко се ле­чи­ти, по­кре­ну­та је и лин­гви­стич­ка рас­пра­ва: ка­ко је пра­вил­но ви­рус ко­ро­на или ко­ро­на­ви­рус.
Култура / Књига ЈЕЗИКОМАНИЈА И ћао и здра­во!
Мо­ја тет­ка, ина­че ста­ри је­зи­ко­ту­мач и љу­би­тељ укр­ште­ни­ца, пре не­ки дан ми је одр­жа­ла лек­ци­ју о по­здра­ви­ма. На­и­ме, гле­да­ла је не­ку еми­си­ју на ТВ и чу­ла да су ко­ри­сти­ли реч ЋАО! По њој, то је не­до­пу­сти­во за је­дан при­сто­јан ме­диј...
EUR/RSD 117.4598
Најновије вести