Дејан Мадић нови ректор Универзитета у Новом Саду

НОВИ САД: Савет Универзитета у Новом Саду је на 22. седници, одржаној 14. маја 2021. године, донео одлуку о избору др Дејана Мадића, редовног професора Факултета спорта и физичког васпитања, за ректора Универзитета у Новом Саду, за мандат од 1. октобра 2021. године до 30. септембра 2024. године.
madic
Фото: Dnevnik.rs

Избором ректора Универзитета у Новом Саду за нови мандат истовремено су изабрани проректори:  др Ђорђе Херцег, редовни професор Природно-математичког факултета (за проректора за наставу и студентске активности), др Никола Јорговановић, редовни професор Факултета техничких наука (за проректора за науку и уметност), др Сабина Халупка-Решетар, редовни професор Филозофског факултета (за проректора за међународну сарадњу) и др Артур Бјелица, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду (за проректора за финансије и организацију).

Проф. др Дејан Мадић рођен је 6. марта 1966. године у Новом Саду. Академску и научну каријеру започео је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду као асистент приправник 1991. године. На истом факултету је потом радио као асистент од 1995. до 2000. године, доцент од 2000. до 2005. године и ванредни професор од 2006. до 2011. године, а у звању редовног професора ангажован је од 2011. године.

Ужа научна област његовог истраживања оријентисана је на основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, а пре свега на проучавање и анализу физичке активности (физичког вежбања) и њеног утицаја на човека (морфолошке карактеристике, моторичке способности, когнитивне способности, конативне карактеристике, социолошке карактеристике и функционалне способности), са посебним акцентом на развој деце и омладине, као и на побољшање квалитета живота одраслих и старих.

Поред наставних предмета које предаје на Факултету спорта  и физичког васпитања, допунски је ангажован као наставник на Медицинском факултету Нови Сад. На матичном факултету обављао је функцију продекана за наставу, а касније и декана Факултета у два мандата. Био је члан различитих стручних и руководећих тела на Универзитету и Факултету.

EUR/RSD 117.1769
Најновије вести