Директори школа поново у ђачким клупама

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду одржавају се овог месеца обуке намењене професионалном развоју просветних саветника, на којима ће учествовати више од 70

 ових саветника из целе Србије. Обуке су једна од активности Темпус пројекта Лидерство у образовању који се на Универзитету у Новом Саду реализује од 2013. године. У пројекту, поред УНС-а, учествују и универзитети из Београда, Крагујевца и Ниша, али и партнери из Финске, Мађарске, Холандије и Румуније.

Обуке држе професори с Универзитета у Сегедину, у сарадњи с колегама с Одсека за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду, а један од главних циљева пројекта је креирање и реализација новог мастер програма под називом Лидерство у образовању, намењеног директорима свих образовних установа. Прва генерација од 25 полазника у Новом Саду већ је уписана, студије су акредитоване и почеће 25. фебруара.

- Студије су двосеместралне и по њиховом завршетку стиче се звање мастера лидерства у образовању - каже продеканка Филозофског факултета УНС-а професор др Оливера Кнежевић Флорић. - Кроз обавезне и изборне предмете из педагошке, психолошке, образовно-политичке, менаyерске, економске и правне научне области, те кроз студентску праксу и израду мастер рада студенте ћемо оспособити за квалитетно и одговорно обављање лидерских послова у васпитно-образовним институцијама, те је овај мастер програм намењен не само директорима, него и њиховим помоћницима, па стручним сарадницима, али и наставницима и васпитачима, као и запосленима у локалној самоуправи, школским управама, невладином сектору, те свима другима који имају лидерске амбиције.

По речима др Кнежевић Флорић, овај мастер програмусклађен је с Правилником о стандардима и компетенијама директора установа васпитања и образовања, а обавезни предмети Педагошко лидерство, Управљање образовним институцијама и Развој људи у организацији, те изборни Партнерства и комуникације, Финансије, право и администрација у обрзовању, Управљање подацима и пројектима, Образовни систем у компаративној перспективи и Образовне политике и управљање променама, од којих студент бира два, орговориће на све специфичне потребе система васпитања и образовања у нашој земљи.

А како би установили које су то потребе и чему треба обучити руководиоце васпитно образовних установа у креирању овог мастер програма помогло је истраживање у којем је учествало 250 директора основних и средњих школа из целе Србије. Ово истраживање је показало да добар директор мора да зна да руководи васпитно-образовним процесом у школи, да зна да планира, организује и контролише рад у њој, прати и унапређује рад запослених, развија сарадњу школе са другим институцијама, финансијски и административно управља радом установе на чијем је челу, те да зна да осигура законитост рада у њој.

- Мастер програм Лидерство у образовању оспособиће полазнике за све ове послове, а планирамо да прва генерација постану ментори потоњим у делу стручне праксе који ће трајати четири недеље - каже др Оливера Кнежевић Флорић. - Настава је поверена кадру Одсека за педагогију нашег факултета, а у њој ће бити коришћене најсавременије методе и технике рада.

Д. Д.

 

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести