ПОДСТИЦАЈИ РУРАЛНОМ ТУРИЗМУ  Три милиона динара за сеоски туризам

Урава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је конкурс за доделу новчаних подстицаја за инвестиције које се односе на рурални туризам.
Mošorin  Foto: Dnevnik.rs/S. Šušnjević
Фото: Мошорин  Фото: Дневник.рс/С. Шушњевић

Новац се може добити за улагања у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, затим ради привођења намени објката, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.

Прихватљивим инвестицијама по конкурсу сматрају се и уметнички занати, односно домаћа радиност и улагања у набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начин њиховог сертификовања и вођење посебне евиденције издатих сертификата.

Право на коришћење подстицаја, у складу с прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, имају физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице – привредно друштво (микро и мало правно лице) и земљорадничка задруга.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто те вредности уколико је инвестиција реализована у подручју с отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма је 3.000.000 динара. Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности је пола милиона динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у оквиру оба сектора је 3.000.000 динара. Пријаве за коришћење подстицаја у складу с конкурсом подносе се до 27. септембра. 2019.

З. Делић

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести