Грађевинари сазидали привредни раст Србије

Реални раст бруто домаћег производа Србије у првом кварталу 2018. године износио је 4,6 одсто у односу на исти период прошле године, саопштио је Републички завод за статистику.
Gradjevinci Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

У односу на последњи квартал прошле године, БДП је у прва три месеца 2018, по десезонираним подацима, забележио раст од 1,5 проценат.

Значајан међугодишњи реални раст бруто додате вредности остварен је у секторима: грађевинарство – 26,4 одсто, индустрија и снабдевање водом и управљање отпадним водама – 5,3, информисање и комуникација – 5,1 и трговина на велико и мало и поправка моторних возила, саобраћај и складиштење и услуге смештаја и исхране – 4,6 процената.

Републички завод за статистику је саопштио и да је индустријска производња у Србији порасла је у априлу 2018. године 3,1 одсто на годишњем нивоу.

Индустријска производња у Србији порасла је у априлу 2018. године 3,1 одсто на годишњем нивоу

У периоду јануар–април 2018, укупна индустријска производња је порасла 5,2 одсто у односу на исти период прошле године, а прерађивачка је остварила раст од 3,9 одсто.

Највећи утицај на међугодишњи раст индустријске производње у априлу имали су производња електричне енергије, папира и производа од папира, одевних предмета, поправка и монтажа машина и опреме. Десезонирани индекс индустријске производње за април показује да је укупна индустрија остварила раст од 0,6 одсто, а да је прерађивачка пала 0,8 процената у односу на просек 2017. године.

По десезонираним подацима, укупна индустријска производња у априлу је била мања 1,7 одсто него у марту, док је прерађивачка забележила пад од 2,2 одсто.


Енергији добро иде

Посматрано по наменским групама, међугодишњи раст је у априлу забележен код производње енергије (7,8 одсто), трајних производа за широку потрошњу (3,5 одсто), интермедијарних производа, осим енергије (2,1 процента) и нетрајних производа за широку потрошњу (0,5 одсто).

С друге стране, производња капиталних производа  пала је 0,8 одсто.


На годишњем нивоу, сектор снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација је у априлу регистровао раст од 13 одсто, сектор рударства од 1,7 одсто, док је прерађивачка индустрија порасла један одсто.

Обим индустријске производње је у априлу, на годишњем нивоу, забележио раст у 19 области, чије је учешће у структури индустријске производње 66 одсто, а пад у десет области (с учешћем у структури индустријске производње од 34 одсто).

Када је реч о прва четири месеца текуће године, сектор снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација је, на годишњем нивоу, евидентирао раст од 11,4 одсто, а прерађивачка индустрија је порасла 3,9.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.1952
Најновије вести