На посао чека 116.793 Војвођана

НОВИ САД: По подацима Националне службе за запошљавање, на крају прошлог месеца у Војводини је било 116.793 незапослена, што је 18.356 мање него истог месеца 2018. године.
Posao,NZS Foto: Dnevnik.rs/ilustacija
Фото: Dnevnik.rs

Уколико се пореди последњи месец прошле године и први ове, у Војводини има 1.867 незапослених више, што је, иначе, било уобичајено и у претходних неколико година. Наиме, по правилу се број незапослених првог месеца текуће календарске године повећава у односу на последњи квартал претходне јер делу запослених истиче уговор о раду, а до продужења не дође. Посећања ради, на крају децембра 2018. године на евиденцији незапослених у Војводини било је 114.926 незапослених.

Од укупно 116.793 незапослена на крају прошлог месеца више од половине биле су жене – 59.727. Готово половина незапослених лица која су на крају прошлог месеца била на евиденцији незапослених има само први и други степен стручне спреме – 48.232. Ако се тома дода и 23.370 незапослених с трећим степеном стручне спреме, дође се до бројке од чак 71.602 незапослена у Војводини.

Када се анализирају области у Војводини, види се да је, рецимо, у Севернобанатској 4.391 незапослено лице нестручно, док је стручних 3.275. Или, у Севернобачкој области незапослено је 4.162 нестручна лица и 3.923 стручна, док је у Средњобанатској области нешто мало мање нестручних од стручних: однос је 5.112 нестручних према 5.680 стручних незапослених.  Најбољи однос у погледу стручности незапослених лица има Јужнобачка област јер је у њој на крају јануара било 12.121 нестручно лице и дупло више, односно 25.055 стручних. У Сремској области на крају прошлог месеца било је 6.829 нестручних и 8.984 стручних, док је у Јужнобанатској било 10.214 нестручних незапослених и 12.851 стручних.


Од 1.767 незапослених, 866 из Јужнобачке области

Од 1.767 незапослених, колико је у јануару у Војводини било више у односу на крај прошле године, највише их је у Јужнобачкој области – 866, затим у Западнобачкој – 408, Сремској – 193, Средњобанатској – 190, Севернобанатској – 58, Јужнобанатској – 35 и Севернобачкој – 17.


На евиденцији незапослених у Војводини на крају јануара било је 29.726 лица са средњом стручном спремом, 565 с петим степеном стручне спреме, 5.111 с једним од шестих. Са седмим степеном стручне спреме било је 9.732 и с осмим, што се сматра доктором наука, било је 37 незапослених.

Дуже од десет година на евиденцији незапослених у Војводини било је 13.853 незапослена, од чега више од половине жена – 7.985. На посао од одам до десет година чека 6.213 незапослених, од пет до осам година 13.907, а од три до пет година 13.378. Ти незапослени су у категорији теже запошљивих управо због година колико чекају да нађу запослење односно дођу до радног места. Између две и три године на посао у Војводини чека 9.907 незапослених, а од једне до две године 14.922. Од девет до 12 месеци на крају јануара посао је чекало 5.804 незапослена, од шест до девет месеци њих 7.348, а од три до шест месеци 12.665. До три месеца на посао је на крају јануара чекало 19.516 лица.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.9780
Најновије вести