Порески календар за фебруар: Естрада нек спреми пријаве

НОВИ САД: Пореска управа објавила је календар када би шта од својих обавеза по основу пореза и доприноса требало да плате фирме у фебруару.
estrada
Фото: Dnevnik.rs

Према том календару, 5. фебруара истиче рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу, као и достављање извештаја о измирењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплате средстава.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец и подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец за пореске дужнике из члана 10. Закона о порезу на додату вредност је 10. фебруар.

Према овом календару, до 17. фебруара се плаћају аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец.

Такође и доприноси за свештенике и верске слузбенике, затим за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец, те за самосталне уметнике за први квартал ове године.

Исти је рок и за плаћање доприноса за пољопривреднике за први квартал 2021. године, затим за подношење пријаве за утврђивање доприноса за обавезно социјално осигурање и месечне аконтације за 2021. годину за самосталне уметнике, као и за подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец.

До 17. фебруара се подносе пореске пријаве и плаћа ПДВ за претходни месец, плаћа аконтација пореза на добит правних лица за претходни месец као и обрачуната акциза за период од 16. до краја претходног месеца, подноси се пореска пријава за обрачун акцизе за претходни месец и подноси пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец.  До 26. фебруара се плаћа обрачуната акциза за период од 1. до 15. дана у месецу.

Према том календару, рок за подношење пореске пријаве за предузетнике паушалце код којих је дошло до измене у обиму пословања истекао је прекјуче.

Е. Д.

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести