Рок за повезивање стажа радницима истиче ове године

Повезивање стажа за раднике, чија су предузећа још увек у процесу приватизације, као и са оних који су формално запослени у стечајним дужницима над којима је стечај отворен од 2015. године до сада, и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника моћи ће, одлуком Владе Србије, до краја ове године да поднесу захтев за попуну рупа у стажу, како би остварили право на пензију.
radnici, ilustracija
Фото: Илустрација

Влада Србије продужила је рок до 31. децембра за повезивање стажа осигурања, а у буџету Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж - по најнижој месечној основици.  Захтев за повезивање стажа подносе предузећа, а не радници који имају рупе у стажу.

Управо због чињенице да тај захтев треба да поднесу предузећа која су у приватизацији или стечају, а не радници којима годинама нису уплаћивани пензијски доприноси, па самим тим и нису могли да оду у пензију, број захтева је много мањи од планираног и од новца који је држава претходне три године издвајала за ову намену. Наиме, свим раднцима којима послодавци нису уплаћивали допринос за ПИО држава плаћа исти износ – најнижу основицу, без обзира на то колику им је била зарада. На исти начин им се повезује стаж и једнак је приликом обрачуна пензије за све раднике, па се по висини уплате сви изједначавају.

Међу предузећима чијим ће радницима бити повезан стаж из Војводине су: ТП “Прехрана” Сомбор, ХИП – Азотара доо Панчево, “Термал” Врдник, ДП “Нови Сад Гас”, “Лука” Нови Сад, “Петрохемија” Панчево, Ветеринарска станица Апатин , доо Пригревица, Ветеринарска станица Сента доо, Сента, “Војводинапут-Бачкапут” АД, Нови Сад, “ Севертранс”, Сомбор...

У Закључку Владе Србије наведено је да ће се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, на основицу за обрачун која износи најнижу месечну, бити признат бившим запосленима у овим предузећима који су стекли услов за остваривање права на пензију, а који нису поднели тужбени захтев за потраживања из радног односа и којима није по тужбеним захтевима донета правоснажна пресуда и решење о извршењу надлежног суда.


Посао траје већ годинама

Иначе, држава је од 1. јануара 1991. до 31.децембра 2003. године повезала стаж за 66.163 предузећа, односно 274.000 радника. За то је из државне касе издвојено 20,65 милијарди динара, а повезано је око пола милиона година стажа. Повезивање стажа настављено је и после 2003.године, а од тада до 2013.године за повезивање стажа радницима држава је дала додатних 60 милијарди динара, чиме је попуњен стаж за чак 421.604 радника.


Пензијски стаж се и овога пута  повезује и радницима који су запослени у предузећима над којима је у протекле три године отворен стечај. Предузећима, која су раднике оставиле с рупама у стажу, оно што држава сада уплаћује дуг неће бити опроштен  јер се они не ослобађају обавезе уплате доспелог доприноса, већ ће га држава накнадно наплатити. Такође, радницима којима, поред неуплаћеног стажа нису исплаћене плате, не треба да страхују. Њима се закључком Владе Србије само плаћају недостајући доприноси за пензијско и инвалидско осигурање односно попуњавају рупе у стажу како би могли да оду у пензију, а свој захтев за заосталим платама и даље по другом основу могу да траже, па и подносе судске тужбе. Другим речима, једно друго не искључује јер се радник не одриче права на заостале плате, већ судски не тражи уплату пензијских доприноса јер му их плаћа држава.

Овај акт Владе Србије достављен је и Фонду солидарности, који одлучује о исплати заосталих плата радницима предузећа која су пропала. То, пак, значи да ће радницима пропалих фирми бити исплаћен део заосталих плата у минималном износу, али ће доприноси за пензијско и инвалидско осигурање бити плаћени по другом основу и од другог државног органа.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.2760
Најновије вести