Влада донела уредбе о брашну, млеку, гасу, дериватима...

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница, како би се заштитило тржиште и спречиле деформације у формирању цена роба које су од изузетне важности за снадбевање потрошача, нарочито сиромашнијих социјалних категорија.
supermarket, pixabay.com
Фото: pixabay.com

Овом уредбом ограничавају се цене, како произвођачке, тако и оне у трговини на велико и мало, за брашно тип Т- 400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујујући и пет килограма, брашно тип Т-500 у паковању до пет килограма, укључујући, такође, и пет килограма, јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра и свињско месо - бут, тако да не прелазе ниво цена од 15. новембра 2021. године.

Прописана је и максимална малопродајна цена УХТ млека са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра, максимална маржа коју трговци могу да зарачунају, као и максимална малопродајна и произвођачке цене белог кристал шећепа по килограму.

Уредба је донета с обзиром на то да су цене сировина и произвођачких инпута и даље на високом нивоу, а ситуација на берзама у земљи и окружењу и даље недовољно предвидива, навадено је у саопштењу.

Због тога је неопходно наставити са применом мере ограничења цена ових производа.

На седници је донета и измењена и допуњена одлука о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, којом се одређује количина уља од семена сунцокрета у паковањима за продају на мало за које се дозвољава извоз на месечном нивоу.


Највиша цена шећера 96,99 динара, а млека 113,99 динара

Влада Србије донела је на данашњој седници Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница којом је одређена максимална малопродајна цена белог кристал шећера од 96,99 динара по килограму за сва паковања, а УХТ млека са 2,8 одсто млечне масти од 113,99 динара по литру.
Наводи се да максимална произвођачка цена шећера за паковања од килограм, пет килограма и 10 килограма не сме прелазити 80 динара по килограму, а за сва остала паковања је одређена највиша цена од 88 динара за килограм.
У Уредби је наведено како трговци на велико морају да пласирају шећер трговинама на мало у року до 15 дана од закључења купопродајног уговора и да произвођачи шећера не смеју испоручивати ову намирницу у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.


Одлука је донета имајући у виду да је потребно омогућити реализацију закључених уговора у што већем обиму, а ради очувања традиционалног тржишта, при томе водећи рачуна о снадбевености домаћег тржишта.

На седници је усвојена Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса.

Услед глобалног поремећаја на тржишту природног гаса и наглог скока цене тог енергента у читавој Европи, субјекти који обављају делатност снабдевања и снабдевања на велико природним гасом, принуђени су да овај енергент увозе по вишеструко вишој цени од цене из новембра 2021. године.

Ова уредба има за циљ да се отклоне последице скока цене тог енергента, ублаже последице енергетске кризе и заштите привреда и rrađani који су упућени на његово коришћење, као и да се обезбеди нормално снабдевање свих потрошача и овим субјектима обезбеди право на надокнаду разлике.

Чланови владе донели су измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте, којом се ограничење продужава до 31. јула текуће године.

Имајући у виду глобални поремећај на тржишту нафтних деривата и енергетску кризу у свету, чланови владе донели су одлуку о привременој забрани извоза Евродизела ЕН 590 у циљу спречавања несташице и обезбеђивања сигурног снабдевања тржишта овим дериватом.

Доношењем поменуте мере, биће спречене могуће штете по привреду и грађане Србије.

Због повећања произвођачких цена деривата нафте у претходном периоду, а у циљу очувања макроекономске стабилности и стандарда грађана и неометаног снабдевања тржишта дериватима нафте, на седници је донета одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте - оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља за 20 одсто.

Ова одлука примењује се почев од 1. јула закључно са 31. јулом.

Влада Србије усвојила је измене и допуне Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача електричне енергије, чиме је додатно поједностављена процедура за производњу енергије за сопствене потребе из ОИЕ.

Изменама ће бити омогућено додатно скраћивање процедура и смањење трошкова за купце-произвођаче који целокупну произведену електричну енергију користе само за сопствену потрошњу, и не испоручују вишак енергије у преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем.

У овом случају, грађани или привредни субјекти са статусом купца-произвођача дужни су да снабдевачу поднесу захтев за закл?учење уговора о потпуном снабдевању или уговора о снабдевању са унапред одређеним количинама електричне енергије за сваки обрачунски период током периода снабдевања, чиме је процедура за ову категорију додатно поједностављена.

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести