Замена струјомера за грађане је бесплатна

Оператер дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција”, у складу са Законом о енергетици, од свих корисника система преузима мерне уређаје, мерно-разводне ормане, прикључне водове, инсталације и опрему у мерно-разводним орманима.
struja.jpg
Фото: Dnevnik.rs

План је да се у управо започетој фази преузме 650.000 мерних уређаја на територији целе Србије. Из тог предузећа истичу да „ЕПС Дистрибуција” на тај начин преузима и обавезу одржавања преузете опреме, а сносиће трошкове будућег одржавања мерних уређаја, мерно-разводних ормана, прикључних водова, инсталација и опреме у мерно-разводном орману.

Из тог предузећа истичу да корисници система немају никакве трошкове у вези с преузимањем мерних уређаја. У складу са Законом о енергетици „ЕПС Дистрибуција” уредиће услове преузимања уговором. Обавештење и уговор у два примерка достављени су корисницима система на адресу на коју им се уручује рачун за електричну енергију, а један потписан примерак уговора потребно је вратити надлежном огранку „ЕПС Дистрибуције” у року од осам дана на назначену адресу. Уколико корисници система не потпишу уговор о преузимању, остају одговорни за исправност и одржавање све наведене опреме и мерних уређаја, а то значи и да ће сносити све будуће трошкове њиховог одржавања, указују из „ЕПС Дистрибуције”.

3.684.000 мерних места у Србији
168.610 бројила биће замењено за почетак у Новом Саду

Преузимање мерних уређаја и остале опреме не значи и истовремену замену постојећих мерних уређаја већ се они мењају у складу с постојећим законским прописима. Преузимање мерних уређаја и опреме одвија се по фазама. Од укупно 3.684.000 мерних места у Србији, „ЕПС Дистрибуција” је до сада преузела опрему и мерне уређаје на око 600.000 мерних места.

У сада започетој фази, на дистрибутивном подручју Београда биће преузети мерни уређаји и остала опрема 163.280 корисника, а на дистрибутивном подручју Новог Сада њих 168.610. На дистрибутивном подручју Краљева биће преузети мерни уређаји и остала опрема 163.670 корисника, на дистрибутивном подручју Ниша 104.260 и на дистрибутивном подручју Крагујевца 50.180.


Потпис на уговор

Уговор о преузимању може потписати само лице које испуњава законске услове за то, односно лице које је корисник система или онај ко има важећу законску пуномоћ да потпише уговор о преузимању уместо корисника система. Комплетан поступак преузимања свих мерних уређаја, мерно-разводних ормана, прикључних водова, инсталација и опреме у мерно-разводним орманима у Србији биће завршен у складу са законским прописима.


Дакле, власништво подразумева да оператер сноси све трошкове у случају било каквог квара, јер преузима обавезу будућег одржавања ормана, инсталација, прикључне опреме и струјомере, док о свему у стану брину потрошачи. Преузимање има низ позитивних ефеката и у интересу је и крајњих купаца. Доприноси  бољем одржавању бројила, контроли и замени савременијом опремом у циљу повећања тачности мерења као и смањењу губитака електричне енергије у дистрибутивном систему.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5690
Најновије вести