Расписани конкурси за подстицаје у области пољопривреде

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је седам конкурса за 2021. годину:
poljoprivreda
Фото: pixabay.com

– Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2021. години. Циљ конкурса је унапређење органске производње, набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине. За реализацију ових активности предвиђено је укупно  9.000.000 динара.

– Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини. Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини у 2021. години. За његову реализацију биће издвојено укупно 90.000.000 динара.

– Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа, укључујући и печурке. Циљ конкурса је улагање у нову опрему ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва. За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 25.000.000 динара.

– Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине. Циљ овог конкурса је демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у тим подручјима односно њиховог повратка из градова. За реализацију конкурса у 2021. години предвиђено је укупно 200.000.000 динара.

– Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине. Циљ је интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у АП Војводини у 2021. години. За реализацију овог конкурса предвиђен је укупан износ од 80.000.000 динара.

– Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине. Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање, као и заштита земљишта спречавањем развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака. За реализацију овог конкурса предвиђено је 370.000.000 динара.

– Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2021. години. Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној Покрајини Војводини. За реализацију овог конкурса предвиђен је укупан износ од 85.000.000 динара.

 

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести